PL EN


2014 | 10 | 1 | 94-115
Article title

Konieczność, przeznaczenie, fatum – osoby z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi o sobie i swojej chorobie. (Aanaliza postów uczestników psychologicznego forum internetowego)

Content
Title variants
EN
Need, purpose, fate - persons with obsessive-compulsive disorders about oneself and one's illness (analysis of fasts of participants in the psychological Internet forum).
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem tego artykułu uczyniono problemy osób chorujących na zespół obsesyjno-kompulsywny (Obsessive- Compulssive Disorder [OCSD]), z którymi dzielą się na forum internetowym www.nerwica.com. Kompulsje i obsesje w znacznym stopniu utrudniają nie tylko życie osoby chorej, ale również jej najbliższych. Obsesje to uporczywe, natrętne myśli, które towarzyszą choremu bez względu na porę dnia i nocy. Mogą one dotyczyć na przykład śmierci lub nadchodzącego końca świata. Szczegółowa analiza wybranych postów internautów obejmowała lata 2006, 2007, 2010 i 2011, .i dotyczyła wypowiedzi osób biorących udział w dyskusji na temat: „Nerwica Natręctw – Moja historia, objawy, co zrobić...”. Przeprowadzona analiza treści służyła przede wszystkim uzyskaniu wniosków dotyczących tego, jaki wpływ wywiera zespół obsesyjno- – kompulsywny na psychiczną, emocjonalną oraz społeczną sferę życia uczestników psychologicznego forum internetowego – www.nerwica.com., Analiza pomogła nie tylko w holistycznym ujęciu badanej kwestii, ale także w dokonaniu właściwej selekcji postów oraz w ich obiektywnej ocenie.
EN
The following paper focuses on issues shared on www.nerwica.com forum by people with obsessive-compulsive disorder (OCD). Compulsions and obsessions are hampering not only thea life of athe sickill person but also of his or her relatives. Obsessions are thoughts that are persistent and intrusive. They remain with athe sick pereson regardless of time of the day. Thoughts can cover, for instance, the death of a sick person or the end of the world. A detailed analysis of chosen postings covered years 2006, 2007, 2010, and 2011. Messages were posted oin topic: “"Obsessive-Ccompulsive Nneurosis –- Mmy history, Mmanifestations, Wwhat to Ddo...”". The main point of the analysis is to draw conclusions on the influence of the OCD onver the psychological, emotional, and social aspects of disputants’ lives. The aAnalysis helped not only helped in acquiring a holistic view onf the studied issue but also in proper selection of posts and their objective evaluation.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
94-115
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Wsi i Miasta , esting@uni.lodz.pl
References
 • Aleksandrowicz Jerzy (1988) Nerwice, psychopatologia i psychoterapia. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich., Warszawa
 • Batorski, Dominik, Marody Mirosława Marody, Nowak Andrzej, Nowak (red. nauk.,) (2006) Społeczna przestrzeń Iinternetu. Warszawa: Academica.
 • Brodniak Włodzimierz (2000) Choroba psychiczna w świadomości społecznej. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Cassirer Ernst (1971) Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Przełożyła Anna Staniewska. Warszawa: Czytelnik.
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (dostęp 20011-03-28) dostęp w Internecie: http://srk.csioz.gov.pl/php/index.php?_mod=hcdmod&_op=listall&id=70
 • Cierpiałkowska Lidia (2011) Psychopatologia. Warszawa: Scholar.
 • Davis Thomas (1999) Ocena stanu psychicznego. [w:] Thomas Davis Thomas,. Thomas K. J. Craig, reds., ABC zdrowia psychicznego. Pprzełożył Wiśniewski Grzegorz. Gdańsk: Medical Press, s. xx–xx.
 • Doktorowicz Krystyna (2004), Społeczności wirtualne – cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi [w:] Lesław Haber, red., Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość? Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, s. 59–66.. http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0095/059–066.pdf
 • Dyduch Agnieszka, Grzywa Anna Grzywa (2009) Stygmatyzacja i czynniki ją warunkujące na przykładzie stygmatyzacji związanej z chorobą psychiczną. „Polski Merkuriusz Lekarski”, t. XXVI26, nr 153, s. 263–267. witryna internetowa http://pml.strefa.pl/ePUBLI/153/19.pdf
 • Fukuyama Francis (2000) Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego. Przełożyli: Hanna Komorowska, Krzysztof Dorosz. Kraków: Wydawnictwo Politeja.
 • Gieryszewska Izabela (xxxx) Nerwica natręctw – co trzeba wiedzieć?, „Nazwa portalu” [dostęp 01 maja 2011 r.]. Dostępny w Internecie: ‹adres strony internetowej›. (2011 – 05 – 01) dostęp w Internecie:
 • Goffman Ervwing (2007) Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Przełożyłyli: Aleksandra Dzierżyńska, Joanna Tokarska-Bakir. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne .
 • http://abcnerwica.pl/nerwica–natrectw–co–trzeba–wiedziec
 • Jackowska Ewa (2009) Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psychologiczne. „Psychiatria Polska”, t. XLIII43, nr 6, s. 655–-670.
 • Kępiński Antoni (1986) Psychopatologia nerwic., Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Literackich.
 • Kiejna Andrzej, Rymaszewska Joanna, Kantorska-Janiec Monika, Tokarski Kantorska-Janiec Wojciech Tokarski (2002) Epidemiologia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. „Psychiatria Polska”, t.T XXXVI3636, nr 4, s. 539–-548.
 • Krupnik- – Matuszczyk Irena, Matuszczyk Maciej, red., Matuszczyk (2007). red, Psychiatria., Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa., Katowice: Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Krzyżkowski Janusz (2003) Natręctwa, obsesje, kompulsje., Warszawa: Medyk.
 • Kuracki Kamil (200611) Wirtualne kochanie, czyli ekspresja emocji przez Internet. „Psychologia-Społeczna.pl”, [ (dostęp 01 maja 2011 r.]. – 05 – 01) Ddostępny w Internecie: ‹http://www.psychologia-spoleczna.pl/artykuly-czytelnia-48/28-inne/50-wirtualne-kochanie-czyli-ekspresja-emocji przez-internet.html›. http://www.psychologia–spoleczna.pl/artykuly–czytelnia–48/28–inne/50–wirtualne–kochanie–czyli–ekspresja–emocji–przez–internet.html
 • Lihoreau Tim (2008) Spokojnie, to tylko fobia! Suma wszystkich strachów. Przełożył Rafał Śmietana. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Mc Kinnon Pauline (2007) Wycisz strach: jak przezwyciężyć lęk, panikę i agorafobię. Przełożyła Monika Kowaleczko-Szumowska. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Nelson Tood D. (2003) Psychologia uprzedzeń., Pprzełożyła Agnieszka Nowak. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Pilaczyńska-Jodkiewicz Ewa (2003) Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne a płeć pacjenta. „Kosmos. Problemy Nnauk Bbiologicznych”, t. 52, nr 1 (258), tom 52, s. 105–-112. Bydgoszcz: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.
 • Raport Ogólnopolskiego Programu Zmiany Postaw wobec Psychiatrii „Odnaleźć siebie”
 • Rabe-–Jabłońska Jolanta (2007) Diagnoza i leczenie zaburzenia obsesyjno- – kompulsyjnego., „Psychiatria”, t. 4, nr 4, s. 160–1741.
 • Raport Ogólnopolskiego Programu Zmiany Postaw wobec Psychiatrii „Odnaleźć siebie”
 • Sillamy Norbert (19984) Słownik psychologii. Pprzełożył Krzysztof Jarosz. Katowice: Wydawnictwo Książnica.
 • Sowa Julia (1984) Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii. Warszawa: PWN.
 • Stolorz Paulina (b.d.2011) Nerwica a relacje z ludźmi. „abcZdrowie.pl”, [dostęp 04 maja 2011]. Dostępny w Internecie: ‹http://portal.abczdrowie.pl/nerwica-a-relacje-z-ludzmi›.
 • (dostęp 2011 – 05 – 04) artykuł dostępny w Internecie http://abcnerwica.pl/nerwica–a–relacje–z–ludzmi
 • Szewetowska Katarzyna (2009) Stygmatyzacja społeczna., „Czasopismo Edukacja i Dialog” [dostęp 01 maja 2011 r.]. Dostępny w Internecie: ‹, kwiecień dostęp 2011 – 05 – 01)dostęp w Internecie http://www.eid.edu.pl/archiwum/2009,261/kwiecien,301/nasze_sprawy,309/stygmatyzacja_spoleczna,2199.html›.
 • Świtaj Piotr (2005) Piętno choroby psychicznej. „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, t. 14, nr (2,); s. 137 – 144.
 • Świtaj Piotr (2008) Doświadczenie piętna społecznego i dyskryminacji u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. , , Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
 • Tokarska-Bakir Joanna (2007) Wstęp do wydania polskiego [w:] Erving Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Przełożyły Aleksandra Dzierżyńska, Joanna Tokarska-Bakir. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 7–26.
 • Wciórka Bogna, Wciórka Jacek (2005) Polacy wobec chorób psychicznych i osób chorych psychicznie. Komunikat z badań. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS [dostęp 04 maja 2011 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_118_05.PDF›.
 • Wciórka Bogna, Wciórka Jacek Wciórka, (2008a) Osoby chore psychicznie w społeczeństwie., Komunikat z badań. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS, [dostęp 04 maja 2011 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_124_08.PDF›.(dostęp 2011 – 05 – 04) dostęp w Internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_124_08.PDF
 • Wciórka Bogna, Wciórka Jacek Wciórka (2008b) Polacy oO niepokojach, zagrożeniach i oczekiwaniach dotyczących zdrowia psychicznego. Komunikat z badań., Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS [dostęp 04 maja 2011]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_105_08.PDF›.
 • CBOS – BS/105/2008
 • Wciórka Bogna Jacek Wciórka (2005) Polacy wobec chorób psychicznych i osób chorych psychicznie. Komunikat z badań, CBOS – BS 118/2005
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5be708b9-33ea-4f38-820d-4611da75abd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.