PL EN


Journal
2021 | 1 (88) | 4-18
Article title

Świadomość etyczna młodzieży studenckiej w uczelni ekonomicznej. Wyniki sondażu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the article was raised in response to the research gap in the area of ethical views and attitudes of academic youth. The problem was considered important due to the growing role of ethics in business and the consequent need to focus on ethics at every stage of economic education. The characteristics obtained thanks to the empirical study (in the form of a survey conducted among first-year students at SGH Warsaw School of Economics) may contribute to documenting the state of ethical awareness of students at an economic university at the initial stage of economic education and additionally in the initial period of a crisis caused by COVID-19. The research brings a double cognitive value. On the one hand, it presents the generalized "ethical" characteristics of student youth in the initial stage of academic education, including the original radar of the student's perception of the importance of ethical values in defining an ideal ethical attitude in business, compatible with the Tool-kit for Ethics Self-Assessment, available at esa.sgh.waw.pl. On the other hand - after applying the observations to the ground of shaping academic curricula - some suggestions relating to ethics can be derived, which should not be overlooked in the work on study programs.
Journal
Year
Issue
Pages
4-18
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Bauman Z. (1994). Moralne obowiązki, etyczne zasady. Etyka, 27, 9-27.
 • Donhoff, M. G. (2000). Ucywilizujmy kapitalizm. Granice wolności. Bellona.
 • ESA. (2019). A Tool-Kit for Ethics Self-Assessment. http://esa.sgh.waw.pl
 • Gasparski, W. (red.). (2012). Biznes, etyka, odpowiedzialność. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kaczor, M. (2014). Etyka na łamach tygodników opiniotwórczych. Tarnowskie Studia Teologiczne, 33(1), 8-11. http://dx.doi.org/10.15633/tst.7109
 • Karmańska, A. (2005). Etyka w dydaktyce rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 26(82), 138-165.
 • Kołodko, G. (2014, 3 marca). Kto jest dobrym ekonomistą. Rzeczpospolita. Meeting of the Minds. https://www.rp.pl/artykul/1090928-Kto-jest-dobrym-ekonomista.html
 • Kopka, J. (2013). O koniecznej tożsamości etyki biznesu i etyki ogólnej. W Ł. Sułkowski i G. Ignatowski (red.), Etyka w służbie biznesu. Studia i Monografie, 44 (s. 13-27). Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk. http://piz.san.edu.pl/docs/sim-44.pdf
 • Lang, M., Karmańska, A. i Jarvis, R. (2016, 9 grudnia). Accounting and ethics: Pressure experienced by the professional accountant. European Federation of Accountants and Auditors for SMEs. https://www.efaa.com/cms/upload/efaa_files/pdf/Publications/Articles/20161221_EFAA_Pressure_Survey.pdf
 • Listkowska, B. (2006). "Etyka wobec dylematów moralnych współczesności": przedstawiciele Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW na konferencji naukowej w Akademii Bydgoskiej. Studia Philosophiae Christianae, 42(1), 276-284. https://bit.ly/3tLizdK
 • Macioł, S. (2012). Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1990-2010. W A. Zawistowski (red.), Ekonomia, społeczeństwo, polityka: studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin (s. 293-312). Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Krever, M. (2020, 17 sierpnia). 'The benefits of London are gone.' Why one young couple is moving to the country. CNN Business. http://cnn.it/2YEIo1k
 • Mariański, J. (2010). Permisywizm i relatywizm moralny młodzieży maturalnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin - Polonia, 35(1), 97-119. http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/23989/czas16080_35_1_2010_8.pdf
 • Pezdek, K. (2011). Edukacja etyczna a problem badania wartości moralnych wśród młodzieży polskiej. Kwartalnik Pedagogiczny, 3(221), 5-13. https://bit.ly/3c8gouI
 • Rydzewska-Włodarczyk, M. (2016). Postawy etyczne według opinii studentów Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica, 83, 241-252. http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171455985
 • Szmyd, J. S. (2010). "Chybotliwość" wartości i zasad moralnych w świecie ponowoczesnym a standardy życia społecznego i indywidulanego. Państwo i Społeczeństwo, 1, 7-24. http://hdl.handle.net/11315/25130
 • Tychmanowicz, P. (2020, 7 kwietnia). Etyka nabiera szczególnego znaczenia w obecnych czasach. Parkiet. https://www.parkiet.com/Koronawirus/304079920-Etyka-nabiera-szczegolnego-znaczenia-w-obecnych-czasach.html
 • Wojciszke, B. i Baryła, W. (2000). Potoczne rozumienie moralności: pięć kodów etycznych i narzędzie ich pomiaru. Przegląd Psychologiczny, 43(4), 395-421. https://www.kul.pl/files/714/media/4.43.2000.art.2.pdf..pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5be95b57-ad29-47a9-bd5f-89ee14300681
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.