PL EN


2012 | 2.2(20.2) | 23-43
Article title

Przestrzenie kształtowania tożsamości międzykulturowej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
 • M. Castells, Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, Warszawa 2009.
 • I. Wallerstein, Analiza systemów -światów. Wprowadzenie, przeł. K. Gawlicz, M. Starnawski,Warszawa 2007.
 • P. Sztompka, Ruchy społeczne – struktury in statu nascendi, przeł. A. Małek, [w:] Socjologia. Lektury,red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2007, s. 225-237, wyd. oryg.: Social Movements: Structures inStatu Nascendi, „International Revue of Sociology” 1989, nr 2.
 • Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska -Bakir, Warszawa 1996
 • U. Beck,Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa 2002
 • M. Castells,Siła tożsamości; A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności,przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001
 • N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show -businesu, przeł. L. Niedzielski,Warszawa 2006, s. 222.
 • A. Toffler, Trzecia fala, przeł. E. Woydyłło, Warszawa 1985.
 • A.D. Smith, Nationalism and Modernism. A Critical Survey of Recent Theories of Nations andNationalism, London–New York 2003.
 • B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu,przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1997.
 • S. Ossowski, Dzieła, t. 2: Więź społeczna i dziedzictwo krwi, Warszawa 1966.
 • H. Kubiak, Rodowód narodu amerykańskiego, Kraków 1975.
 • S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawa2001.
 • A.J. Toynbee, Cywilizacja w czasie próby, przeł. W. Madej, Warszawa 1991.
 • F. Znaniecki,Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5becc545-6ea3-4d24-a61a-a42ba8e834e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.