PL EN


2012 | 4 | 2-7
Article title

Rosnące znaczenie krajów BRIC w eksporcie strefy euro

Content
Title variants
EN
A Growing Importance of the BRIC Countries in EMU Exports
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rosnący popyt importowy w krajach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) był w ostatnich latach jednym z najważniejszych czynników wspierających wzrost międzynarodowego handlu. Do kreacji popytu importowego przyczyniały się, z jednej strony, proces modernizacji gospodarek i rosnąca siła nabywcza społeczeństw, a z drugiej - włączenie tych krajów do międzynarodowych sieci produkcji. Z rosnącego popytu w krajach BRIC (z wyjątkiem Rosji) w mniejszym stopniu korzystały przedsiębiorstwa unijne. W artykule przeanalizowano przyczyny tego zjawiska, a także zmiany w strukturze eksportu strefy euro do krajów BRIC - geograficznej oraz według kategorii ekonomicznych.
EN
The growing import demand in the BRIC countries (Brazil, Russia, India and China) was in the recent years one of the most important factors supporting the growth of international trade. Creation of the import demand was caused, on the one hand, by the process of modernisation of economies and the growing societies' purchasing power and, on the other hand, inclusion of these countries into the global value chains. The growing demand in the BRIC countries (except for Russia) was to a lesser extent used by EU enterprises. In the article, the author analyses this phenomenon's reasons as well as changes in the exports pattern of the Eurozone to the BRIC countries, geographical, as well as in terms of broad economic categories.
Year
Issue
4
Pages
2-7
Physical description
Dates
published
2012-07-2012-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bf07496-3c1e-428e-a0a7-b8a536371f28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.