PL EN


2014 | 6(42) | 4 | 85-101
Article title

Charakter adolescencyjnych zachowań trudnych a inicjowanie oddziaływań wychowawczo-resocjalizujących

Authors
Title variants
EN
The Nature of Adolescent Behaviour Issues and Their Influence on Educational and Resocializing Intervention
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problem reakcji wychowawczych na pojawiające się zachowania trudne, które noszą cechy aspołeczności i eskalacyjności. Szczególnie podkreślono znaczenie podejmowania reakcji adekwatnych do rodzaju zagrożeń. Zwrócono uwagę na zasadność uaktywniania najbliższych środowisk adolescentów i na potrzebę projektowania zmian na podstawie występujących w najbliższych środowiskach zasobach wychowawczych/socjalizacyjnych.
This article discusses the problem of educational interventions in reaction to behaviour issues that are aggravating and leading to antisociality. Particular emphasis is laid on the role of adjusting intervention to the circumstances of the particular types of hazard. It is also pinpointed that the environments in which the adolescents function have to be sensitized to their problems and activated to take proper action. Also stressed is the need to devise planned changes that can be introduced, based on the socializing/educational resources available in these closest environments.
Contributors
author
  • Katedra Pedagogiki Opiekuńczej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, tomasz.wach@interia.pl
References
  • Jusiak R.: Pedagogia społeczna Kościoła Katolickiego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
  • Łuczyński A.: Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.
  • Pietruszka L.: Volunteering as a path of personal and social development, w: The selected areas and social work under contemporary conditions, red. F. W. Wawro, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
  • Pytka L.: Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa: Wydawnictwo APS 2001.
  • Wach T.: Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych, Warszawa: Wydawnictwo Difin 2014.
  • Wach T.: Trudności wychowawcze w okresie adolescencji − diagnoza, oddziaływania, efekty, w: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym, red. E. Domagała-Zyśk, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bf2899e-a4b5-4956-b529-c768a5589428
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.