PL EN


2013 | 2 (8) | 34-44
Article title

Analiza zaangażowania osób w wieku 50+ w Polsce w wybrane formy aktywności pozazawodowej

Content
Title variants
EN
Analysis of the involvement of people aged 50 +in Poland in chosen forms of non-work activities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The involvement in various forms of non-work activities of persons aged 50 and over in Poland is discussed in this paper. The range of participation is compared to other European countries. The presented considerations indicate that the Polish generation 50+ is characterized by a very high level of inactivity, particularly in the field of volunteering, charity and clubs membership. On the other hand, the involvement in religious organizations is very high. Such factors as age, gender and state of health have a significant impact on the participation in certain activities. Crucial importance may be also assigned to the unfavorable financial situation.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Czapiński J., Dobrostan psychiczny i społeczny Polaków w wieku 50 i więcej lat na tle wybranych społeczeństw europejskich, CenEA Research Note Series RN01pl/09,
 • Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2004.
 • Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Myck M. i in., Zdrowie, praca i styl życia populacji 50+ w Polsce na tle innych krajów Europy, CenEA Research Note Series RN02pl/09, http://ibmed.ayz.pl/share/files/publikacje/cenea_rn02_09.pdf, dostęp 12.05.2013.
 • Nyce S.A., Shieber S.J. Ekonomiczne konsekwencje starzenia sie społeczeństw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działania, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2008.
 • Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Warszawa, październik 2008, http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/Program50+.pdf, dostęp 10.05.2013.
 • http://www.share50plus.pl/, dostęp 12.05.2013.
 • http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Analizy/Informacje%20o%20projekcie%20SHARE.pdf, dostęp 1.05.2013.
 • http://www.share-project.org/fileadmin/pdf_questionnaire_wave_4/SHARE_PL_wave4_main_questionnaire.pdf, dostęp 1.05.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bf83237-504f-4266-9cee-2beea57657a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.