PL EN


2009 | 19 | 1 | 27-35
Article title

Preliminary selection in the decision-making process of venture capital funds

Selected contents from this journal
Title variants
Selekcja wstępna w procesie decyzyjnym funduszy typu venture capital
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the paper the criteria of preliminary selection used by venture capital funds were described. Two methods of carrying out selection were characterised. Next, a model of the process of preliminary selection, based on the parallel method, was presented. An example of such a selection procedure was considered, in order to illustrate its use in practice.
PL
Selekcja wstępna ma na celu wybranie spośród wielu chętnych do pozyskania kapitału spółek tylko tych, których profil jest zgodny ze strategią inwestycyjną funduszu. Opiera się kryteriach selekcji. Na tym etapie procesu decyzyjnego nie jest konieczna dokładna analiza zgłaszanego projektu, zatem selekcja może odbywać się automatycznie poprzez stwierdzenie, czy dana spółka spełnia kryteria, czy też nie. Można rozważać dwie metody: szeregową (rys. 1) i równoległą (rys. 2), z których metoda równoległa jest bardziej uniwersalna i pozwala na większą elastyczność. W oparciu o zaproponowaną metodę zbudować można model procesu (rys. 3), a następnie na jego podstawie narzędzie, dzięki któremu przeprowadzenie procesu selekcji stanie się łatwe i szybkie. Omawiany proces składa się z dwóch etapów: etap pierwszy, który można nazwać przygotowawczym, obejmuje określenie kryteriów selekcji, nadanie im wag oraz ustalenie wartości progowej stopnia spełnienia kryteriów. Etap drugi – właściwej realizacji procesu – polega na ustaleniu, czy spółka spełnia każde z kryteriów. Decyzja o tym, czy spółka zostanie zaakceptowana czy odrzucona, podejmowana jest samoczynnie w oparciu o ustalone przez decydenta parametry.
Year
Volume
19
Issue
1
Pages
27-35
Physical description
Contributors
  • Institute of Industrial Engineering and Management, Wrocław University of Technology, ul. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław, Aleksandra.Grzech@pwr.wroc.pl
References
  • KOWALCZYK A., Finansowanie przedsięwzięć wysokiego stopnia ryzyka – Venture Capital Investments, Międzynarodowa Szkoła Menadżerów, Warszawa 1991, s. 18.
  • NOSAL C.L., Psychologia myślenia i działania menedżera: rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, kreowanie strategii, AKADE, Kraków 2001, s. 153–154.
  • ROY B., Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa 1990, s. 48–52.
  • SOBAŃSKA K., SIERADZAN P., Inwestycje private equity/venture capital, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2004, s. 167–171.
  • WĘCŁAWSKI J., Venture capital: nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1997, s. 100–104, 157–160.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bfb3774-7bbc-49e0-8d05-cd4aa0d8d62f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.