PL EN


Journal
2019 | 329 | 167 - 177
Article title

Z zagadnień sądowoadministracyjnej kontroli administracji gospodarczej

Authors
Title variants
On the issues of court-administrative control of economic administration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spory między przedsiębiorcami a organami administracji gospodarczej są głównie rozpoznawane przez sądy administracyjne. W pozostałym zakresie weryfikacja działań administracji gospodarczej odbywa się przed sądami powszechnymi. Kontrola sądów administracyjnych rozciąga się na zarówno stanowienie, jak i wykonywanie publicznego prawa gospodarczego. Wzorce kontroli działań administracji gospodarczej są budowane z norm Konstytucji RP, prawa unijnego oraz ustaw. Pomyślny rozwój działalności gospodarczej w państwie wymaga bezstronnej, niezależnej, niezawisłej i sprawnej władzy sądowniczej.
EN
Disputes between entrepreneurs and economic administration bodies are mainly heard by administrative courts. In the remaining scope, the verification of economic administration activities takes place before ordinary courts. This court-administrative control extends to both the making and enforcement of public economic law. Control patterns of economic administration activities are built from the following standards: the Polish Constitution, EU law, and parliamentary legislation. The successful development of economic activity requires an impartial, independent, and efficient judicial authority.
Journal
Year
Issue
329
Pages
167 - 177
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bfbe59a-0f65-4995-b61d-1a240c716e95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.