PL EN


2015 | 1(8) | 77-93
Article title

Królestwo Boże na ziemi. Wokół sporu Ludwika Królikowskiego i Jana Czyńskiego

Title variants
EN
The Kingdom of God on earth. On the dispute between Ludwik Królikowski and Jan Czyński
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper reconstructs the polemic between Ludwik Królikowski and Jan Czyński unfolding in the magazine ‘Polska Chrystusowa’. Both authors elaborated concepts of the change of reality – Królikowski propounded the Association (Zjednoczenie), Czyński – the Commune (Gmina). The Association was in fact a form of a Christian ultimate system, which required a total break up with actual reality. The Association was also marked by their hostile attitude towards the ‘pagan’ milieu. On the other hand, the Commune was a Polish version of Fourier’s Phalanstery – a project of an autonomic cooperative that was supposed to work towards the improvement of the social and living standards of its members. Several threads from this polemic were continued in a subsequent refl ection, having set the direction of the transformations and development of Polish socialist thought.
Keywords
Year
Issue
Pages
77-93
Physical description
Contributors
References
 • Abramowski E., Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego [w:] Braterstwo, solidarność, współdziałanie. Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowego, wybór i oprac. R. Okraska, Łódź 2012, s. 55–171.
 • Ciołkoszowie L. i A., Zarys dziejów socjalizmu polskiego, t. I, Londyn 1966.
 • Czyński J., Odpowiedź na słówko Brata Królikowskiego, Polska Chrystusowa, 1 (1843), nr 2.
 • Czyński J., Urządzenie Gminy. Kilka uwag na temat pierwszego zeszytu Polski Chrystusowej,
 • Garaudy R., Źródła francuskie socjalizmu naukowego, tłum. S. Brucz, Warszawa 1950.
 • Heltman W., Demokracja na emigracji, [w:] Demokracja polska na nieemigracji, przedm. i przyp. H. Rzadkowska, Warszawa 1965.
 • Johnson C., Utopian Communism in France: Cabet and the Icarian, Ithaca 1974.
 • Kalembka S., Wielka Emigracja 1831–1863, Toruń 2003.
 • Królikowski L., Antychryści, Polska Chrystusowa 1 (1842), nr 1.
 • Królikowski L., Miecz i Miłosierdzie Boże, Polska Chrystusowa 1 (1842), nr 1.
 • Królikowski L., Modlitwa za Kościół Boży i sługi jego, Polska Chrystusowa, 1 (1843), nr 2.
 • Królikowski L., O Zjednoczeniu, Polska Chrystusowa, 1 (1843), nr 2.
 • Królikowski L., Patriotyzm, Polska Chrystusowa, 1 (1842), nr 1.
 • Królikowski L., Potrzeba pobożnych schadzek, Polska Chrystusowa 1 (1842), nr 1.
 • Królikowski L., Wyznanie wiary, Polska Chrystusowa 1 (1842), nr 1.
 • Królikowski L., Zbawienie tylko w Chrystusie. Słówko, z powodu uwag Brata Czyńskiego, nad pierwszym zeszytem Polski Chrystusowej, Polska Chrystusowa, 1 (1843), nr 2.
 • Limanowski B., Unarodowienie podziału, Pobudka: czasopismo narodowo- socjalistyczne, (1891), nr 3.
 • Mannheim K., Ideologia i utopia, tłum. J. Miziński, Lublin 1992.
 • Mickiewicz A., Literatura słowiańska wykładana w Kolegium Francuzkiem, tom III (1842–1843), tłum. F. Wrotnowski, Poznań 1865.
 • Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Lwów 1931.
 • Miłkowski Z., Sylwety emigracyjne, Lwów 1904.
 • Podolecki J.K., O demokratyzmie polskim, [w:] Wybór pism z lat 1846–1851, wybór i oprac. A. Grodek, Warszawa 1955.
 • Polska Chrystusowa, 1 (1843), nr 2, s. 395–398.
 • Sikora A., Fourier, Warszawa 1988.
 • Sikora A., Królikowski czyli szaleństwa konsekwencji, [w:] Wybór pism, przedm. i przyp. A. Sikora, wybór H. Temkinowa, Warszawa 1972.
 • Sikora A., Wstęp [w:] Wizje społecznego świata, wybór i przedm. A. Sikora, Warszawa 1980.
 • Wolski K., Do Ameryki i w Ameryce: podróże, szkice obyczajowe i obrazki z życia mieszkańców Ameryki, Lwów 1876.
 • Żychowski M., Polska myśl socjalistyczna XIX i XX wieku (do 1918 r.), Warszawa 1976.
 • Engels F., Marks K., Manifest Partii Komunistycznej, http://www.fi lozofi a.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks-engels01.pdf, red. Tadeusz Zabłudowski [dostęp z dnia: 31.10.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5bff2b2d-153e-4a5f-a260-1ea692d84dd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.