PL EN


2015 | 4(17) |
Article title

Foreign Direct Investment in Visegrad Group Countries with the Focus on the Service Sector

Content
Title variants
PL
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług
Languages of publication
Abstracts
EN
The focus of the article is on inward Foreign Direct Investment in Visegrad Group countries from the point of view of the importance of the service sector. Governments in the Visegrad Group countries pay a lot of attention to Foreign Direct Investment. On the one hand, they compete with one another, but on the other, they complement one another as a single region with similar characteristics. The Visegrad Group countries also have similar characteristics regarding the growing importance of the service sector, for example in the case of employment. The aim of this article is to analyse inward Foreign Direct Investment in Visegrad Group countries from the perspective of their classification according to economic activities and with a special focus on the importance of the service sector.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono kwestię bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej z punktu widzenia ich znaczenia dla sektora usług. Rządy państw Grupy Wyszehradzkiej przywiązują dużą wagę do bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Z jednej strony rywalizują one ze sobą, jednakże z drugiej uzupełniają się wzajemnie, tworząc jeden region o podobnej charakterystyce. W państwach Grupy Wyszehradzkiej rośnie znaczenie sektora usług, na przykład w odniesieniu do zatrudnienia. Celem niniejszego artykułu jest analiza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem ich klasyfikacji z uwagi na działalność gospodarczą, ze szczególnym naciskiem na znaczenie sektora usług.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c023dc3-0a4a-4d2a-ad58-41c12fb0acaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.