PL EN


2018 (R. XVII) | 2(68) | 123-134
Article title

Social Pedagogy in Poland from the Perspective of Successive Congresses

Content
Title variants
PL
Pedagogika społeczna w Polsce z perspektywy zjazdów pedagogicznych
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia obraz pedagogiki społecznej wpisany w kontekst historyczny i polityczny. Zwraca uwagę na społeczną misję tej dyscypliny związaną z przekształcaniem środowiska i budowaniem zmiany społecznej. Ta formułowana przez Helenę Radlińską idea badania i działania oraz służby społecznej dominowała podczas kolejnych zjazdów pedagogów społecznych (1937, 1947, 1957, 1981, 2013). Za każdym razem była inaczej odczytywana, ale niezmiennie budziła nadzieje, mobilizowała do działania. Dzisiaj, jak bumerang, powraca i zyskuje znowu swoje wyjściowe, pierwotne oblicze.
EN
The article presents a picture of social pedagogy inscribed in the historical and political context. It draws attention to the social mission of this discipline, associated with transformation of the environment and building social change. This idea of research, action and social service, formulated by Helena Radlińska, dominated the subsequent congresses of social pedagogues. (1937, 1947, 1957, 1981, 2013). Each time it was read in a different way, but it always aroused hope and mobilized people to act. Today, it returns like a boomerang, regaining its original face.
Issue
Pages
123-134
Physical description
Contributors
 • The Maria Grzegorzewska University in Warsaw
References
 • Elias N., (2003), Zaangażowanie i neutralność, PWN, Warszawa.
 • Kubinowski S., (2013), Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Makmad, Lublin.
 • Kwiatkowska H. (ed.), (1994), Ewolucja tożsamości pedagogiki, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa.
 • Kwieciński Z., (1994), Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenie formacyjnego, [in:] Ewolucja tożsamości pedagogiki, ed. H. Kwiatkowska, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa.
 • Muszyński H., (1974), Ideał i cele wychowania, WSiP, Warszawa.
 • Pilch T., Smolińska-Theiss B. (eds.), (1984), Pedagogika społeczna – poszukiwania i rozstrzygnięcia, Ossolineum, Wrocław.
 • Pilch T., Sosnowski T., (2014), Zespół Pedagogiki Społecznej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – w sferze publicznej, „Rocznik Pedagogiczny” nr 37.
 • Radlińska H., (1935), Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Radlińska H. (ed.), (1937), Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Segiet K., (2014), V Zjazd Pedagogów Społecznych. Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi i wartościom XXI wieku. W poszukiwaniu nowych metod integracji i rozwoju społecznego, „Rocznik Pedagogiczny”, nr 37.
 • Smolińska-Theiss B., (2006), Siła i bezsilność w pracy socjalnej, „Pedagogika Społeczna”, nr 4.
 • Theiss W., (2013) O zjazdach pedagogów społecznych (1937–1981), [in:] Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, eds. T. Pilch, T. Sosnowski, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warszawa.
 • Ziman J., (1968), Społeczeństwo nauki, PIW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c092029-0c21-4f4e-bac1-919517e43ae6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.