PL EN


Journal
2013 | 2(35) | 7–25
Article title

Istnienie dzieła sztuki a jego tożsamość hermeneutyczna według Hansa-Georga Gadamera

Content
Title variants
EN
The existence of a work of art and its hermeneutical identity according to Gadamer
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The first part of the article attempts to reconstruct Gadamer’s ideas concerning auto – presentation as the ontological essence of a work of art. It also addresses the claim that relates art to the nature of truth. The second part of the article touches on the analysis of the autonomy of a work of art and connected with it – its hermeneutical identity. For Gadamer, this hermeneutical identity of the work of art is characterized by three main features: The first, and principal feature, is the consistency of a repetition of the same features of each presentation that is, the repetition of an established truth concerning reality. The second feature is the continuity of the presentation of the work of art in relation to the tradition of its interpretation. While the third feature contained within a work of art is its occasional character, that is, the specific reason for its origin and its purpose.
Journal
Year
Issue
Pages
7–25
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Arystoteles, Poetyka, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, tłum. H. Podbielski, t. 6, Warszawa 2001.
 • F. Chmielowski, Sztuka, sens, hermeneutyka. Filozofia sztuki H. G. Gadamera, Kraków 1993.
 • H. G. Gadamer, Aktualność piękna, tłum. S. Morawski, Warszawa 1993.
 • H. G. Gadamer, Dziedzictwo Europy, tłum. A. Przyłębski, Warszawa 1992.
 • H. G. Gadamer, Dziedzictwo Europy, tłum. A. Przyłębski, Warszawa 1992.
 • H. G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka, tłum. M. Łukasiewicz, [w:] tenże, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, wybrał, opracował i wstępem poprzedził K. Michalski, tłum. M. Łukasiewicz i K. Michalski, Warszawa 1979.
 • H. G. Gadamer, Gadamer – Lesebuch, red. J. Grondin, Tubingen 1997.
 • H. G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Warszawa 2004.
 • J. Grondin, Hans-Georg Gadamer. Biografia, tłum. J. Wilk, Wrocław 2007.
 • M. Sołtysiak, Między relatywizmem a absolutyzmem. Hermeneutyczna koncepcja prawdy Hansa-Georga Gadamera, [w:] Kondycja człowieka wspołczesnego, red. C. Piecuch, Krakow 2006.
 • M. Sołtysiak, Rozumienie i tradycja w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, Krakow 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c0cc5e5-b66c-4c47-a6c2-8a55cd98112e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.