PL EN


2009 | 12 | 2 | 83-101
Article title

Rola doświadczania przemocy w dzieciństwie w podejmowaniu zachowań ryzykownych w okresie adolescencji

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Victimization in childhood as a factor related to high-risk behaviors in adolescence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba określenia związku pomiędzy doświadczeniem przemocy w dzieciństwie a zachowaniami ryzykownymi dla zdrowia i życia wśród polskiej młodzieży. Grupę badaną stanowili pacjenci (w wieku 14-18 lat) kilkunastu polskich placówek zajmujących się leczeniem młodzieży przejawiającej zachowania ryzykowne. W badaniu wykorzystano Inwentarz Wczesnej Traumy (ETI) oraz Skalę Zachowań Zdrowotnych konstrukcji własnej. Wyniki wskazują, że młodzież po próbach samobójczych oraz nadużywająca środków psychoaktywnych najczęściej doświadczała w dzieciństwie przemocy fizycznej, zaś młodzież z zaburzeniami odżywiania - przemocy emocjonalnej oraz seksualnej.
EN
The aim of this study was to determine the relationship between childhood experiences of violence and health- or life-threatening high-risk behaviors among Polish adolescents. The studied group consisted of 14-18 year old patients from several Polish centers treating young people with high-risk behaviors. Early Trauma Inventory (ETI) and the Scale of Healthy Behaviors were used in the study. Results: Young people after suicidal attempts and with substance abuse reported predominantly experiences of physical violence in childhood. Adolescents with eating disorders had experienced emotional and sexual violence.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
83-101
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
  • Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, mmakara@go2.pl
  • Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c112f96-cf67-4d4d-aeb9-28ba2f9f5e7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.