PL EN


2016 | 55 | 51-58
Article title

Charakterystyka kolarzy uprawiających turystykę rowerową w Górach Izerskich

Content
Title variants
EN
The profile of cycling tourists in the Jizera Mountains
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Background. Cycling, practised individually or in groups, is among the most popular movement activities. Cycling qualified tourism can be enumerated as one of its elements. The Jizera Mountains provide ample opportunities for cycling. Material and methods. The concept of the study was based on the method of a diagnostic survey. The aim of the research was to assess the level of cyclists’ preparation to practise mountain cycling tourism. Results and conclusions. Most subjects used relatively good equipment. A vast majority of the responders were well prepared in terms of clothing. They were also well prepared physically.
Year
Volume
55
Pages
51-58
Physical description
Dates
published
2017-01-30
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego
 • Smolarski
References
 • Bartoszewicz, R. (2011). Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej z południowo-zachodniej Polski na tle wybranych ośrodków europejskich. Wrocław: AWF.
 • Boroński, Z. (2003). Z historii roweru. Gościniec, 2(10), 12–13.
 • Gałkowska, E. (2000). Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu. W: J.L. Kiełbasiewicz-Drozdowska, M. Marcinkowski, W. Siwiński (red.), Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku (s. 56–61). Poznań: PSNARiT.
 • http://www.goryizerskie.pl/?file=p [dostęp: 02.08.2016].
 • http://www.ppc.webserwer.pl/index.php?s=11_3 [dostęp: 02.08.2016].
 • http://www.pzkol.pl/img/55/lista_klubow_OZKOLE_2016.pdf [dostęp: 02.08.2016].
 • http://www.szklarskaporeba.pl/sport-i-wypoczynek/lato/rowery/informacje-ogolne.html [dostęp: 02.08.2016].
 • http://www.uci.ch/ [dostęp: 02.08.2016].
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Hardtail [dostęp: 04.08.2016].
 • Lumsdon, L. (1995). Cycle tourism in Europe. W: 8th International Velo-City Conference Proceedings (s. 215–317). Bazylea, 26–30.09.
 • Łysoń, P. (red.) (2013). Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Warszawa: GUS.
 • Pitrus, E. (2008). Rodzaje i formy turystyki – turystyka rowerowa. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 259–262). Warszawa: WN PWN.
 • Przecławski, K. (1996). Człowiek a turystyka. Kraków: Albis.
 • Ritchie, B.R. (1998). Bicycle tourism in the South Island of New Zealand: planning and management issues. Tourism Management, 19(6), 567–582.
 • Roberts, O. (2003). How to get wheely fit. Nowy Jork: Barron’s Educational Series.
 • Simonsen, P., Joargenson, B. (1996). Cycling tourism: environmental and economical sustainability? Materiały niepublikowane, Bornholm Research Centre, Dania.
 • Skała, C. (2006). Sudety. Przewodnik Pascala. Bielsko-Biała: Pascal.
 • Skibicki, Z. (2006). Szkoła turystyki rowerowej. Pelplin: Wydawnictwo Skibicki.
 • Smolarski, T. (2012). Istotne uwarunkowania rekreacji rowerowej w opinii młodzieży licealnej we Wrocławiu. W: W. Siwiński, B. Pluta (red.), Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań (s. 306–317). Poz­nań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Smolarski, T. (2015). Społeczne uwarunkowania rekreacji rowerowej młodzieży licealnej. Praca doktorska, maszynopis. Wrocław: AWF.
 • Staffa, M., Janczak, J., Mazurski, K., Zając, C., Czerwiński, J. (1989). Słownik geografii turystycznej Sudetów. Góry Izerskie. Kraków: PTTK „Kraj”.
 • Umiastowska, D. (2000). Miejsce aktywnych form ruchu w czasie wolnym mieszkańców Szczecina. W: J. Wyrzykowski (red.), Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową (s. 120–132). Warszawa: AWF.
 • Wielinga, R., Cowcher, P., Bernabei, T. (2011). Cycling. Serious about your sport. London: New Kolland Publisher.
 • Wiesner, W. (2011). Zarządzanie ryzykiem a edukacja dla bezpieczeństwa w rekreacji. Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu, 23, 197–210.
 • Woynarowska, B. (2010). Podstawowe potrzeby biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania. Aktywność fizyczna. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 • Zatoń, K., Zatoń, K. (2014). Aktywność fizyczna a zdrowie. Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, 45, 34–40.
 • Zawadka, J. (2012). Rekreacja rowerowa wśród studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W: J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie (s. 295–304). Warszawa: PTTK „Kraj”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c118a60-5744-4946-bee0-1c1a0d6dc625
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.