PL EN


2016 | 19 | 3(72) | 132-146
Article title

Wpływ projektu rządowego Rodzina 500 plus na problemy demograficzne w Polsce

Title variants
EN
Impact of the Family 500+ government scheme on demographic problems in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Program Rodzina 500 plus obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. w całej Polsce. 17 lutego 2016 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wprowadzającą program Rodzina 500 plus. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie założeń programu Rodzina 500 Plus, pojmowanego jako bonus na lepsze zarządzanie majątkiem i dochodami rodzin z dziećmi. W toku dyskusji politycznej na temat efektywności samego Programu należałoby podnieść istotną kwestię, iż wprowadzenie w życie Programu, przy założeniu racjonalnego gospodarowania powierzonymi środkami finansowymi dla małoletnich, jest ogromną szansą dla polskich rodzin na zbudowanie kapitału finansowego na przyszłość swoich dzieci. Kapitał ten może posłużyć im w przyszłości jako wkład własny na mieszkanie, czy inwestycja w edukację, co w poczuciu większości Polaków jest gwarancją zatrudnienia i posiadania dobrze płatnej i stabilnej pracy. Pokładane w Programie nadzieje związane są z zachęceniem rodziców do posiadania większej liczby dzieci. Analizy demograficzne prognozują, że do 2050 r. Polaków ma być o 1,7 mln więcej niż zakładano przed uruchomieniem Programu, co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo materialne polskich rodzin. Po 1989 r. troską pierwszych rządów było zapewnienie stabilnych świadczeń dla emerytów i rencistów, a także wprowadzenie zasiłków dla osób bez pracy. Program ten jest najszerszym dotychczasowym programem polityki rodzinnej skierowanym do rodzin posiadających dzieci.
EN
The Family 500+ government scheme has been effective since 1st April 2016 across Poland. On 17th February 2016 Andrzej Duda, the President of Poland signed a parliamentary act on state aid to bringing up children through the launch of the Family 500+ government scheme. This article aims at presentation of the Family 500+ government scheme as a bonus for better management of property and income of families with children. During political debate on the Family 500+ government scheme’s effectiveness an important issue should be raised, that the implementation of the Scheme, under the assumption of reasonable management of financial means paid out for the juveniles, is an enormous opportunity for the Polish families to raise capital to secure future for their children. Such capital could be used in the future as a contribution to own apartment or could be invested into children education, which guarantees employment as well as well-paid and stable job in the opinion of most Poles. The Scheme is hoped to encourage parents to have more children. According to the demographic forecasts by 2050 the number of Poles is supposed to be higher by 1.7 million than assumed before the Scheme was launched, which will have positive impact on the financial security of the Polish families. After 1989 the first governments were primarily concerned with the securing of stable old-age and disability pension benefits and the introduction of unemployment benefits. This is the first ever such a big scheme designed for the families with children. It is the widest family policy scheme to date.
Year
Volume
19
Issue
Pages
132-146
Physical description
Dates
published
2016-11
Contributors
References
  • ANALIZA MPW: Jak zadziała program „Rodzina 500 Plus”? Sprawdzamy, kto, gdzie i ile zyska, http://300polityka.pl/news/2016/03/26/analiza-mpw-jak-zadziala-programrodzina-500-plus-sprawdzamy-kto-gdzie-iile-zyska/.
  • Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2010 r., GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2011.
  • Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2012 r., GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2013.
  • Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2014 r., GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2015.
  • Rodzina 500+. Poczta Polska gotowa do obsługi programu, http://finanse.wp.pl/kat,1033699,title,wid,18231651,wiadomosc.html.
  • Rodzina 500 Plus pomoże polskiej demografii? Na razie duże nadzieje, choć brak danych, 2.02.2016, http://www.polskieradio.pl/42/4393/Artykul/1578142,Rodzina-500-pomozepolskiej-demografii-Na-razie-duzenadzieje-choc-brak-danych.
  • Zestawienie child benefit, http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dlarodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/dokumenty-i-opracowania/zestawienieswiadczen-na-dzieci-w-ueeog/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c1a43de-81ad-447c-be41-db81fb4e8e13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.