PL EN


2016 | 7 | 1 | 212-218
Article title

Možnosti využitia prostriedkov virtuálneho sveta vo vzdelávaní

Content
Title variants
EN
Possibilities of utilization of the virtual environments in education
Languages of publication
EN SK
Abstracts
SK
Článok sa zaoberá možnosťami využitia virtuálneho prostredia vo vzdelávaní.
EN
The article deals with the possibilities of using virtual environments in education.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
212-218
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Beisetzer P. (2013), Virtuálne výučbové prostredie a edukačný model, [w:] P. Beisetzer, J. Burgerová, T. Suslo (red.), Recenzovaný zborník príspevkov:Súčasné trendy elektronického vzdelávania 2013, Prešov.
 • Baganj I. (2012), Virtuelni edukacioni model, Diplomová práca, Univerzitet Singidunum, Subotica.
 • Czaková K., Stoffová V. (2012), Animačné modely v didaktických aplikáciách vytvorenýchv LogoMotion, [w:] E. Hájková, R. Vémolová (red.), XXX. International Colloquium on the Management of Educational Process, Brno.
 • Horňák O. (2013), Virtuálna učebňa, https://prezi.com/unsesnkrj7ca/virtualna-ucebna/.
 • https://sk.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1lna_realita.
 • http://fpv.uniza.sk/orgpoz/realita/REALITAvirtualna.pdf.
 • Mihalíková J., Líška O. (2006), Využitie virtuálnej reality vo vzdelávacom procese, ”Transferinovácií” no. 9.
 • Stoffová V. (2002), Modelovanie a simulácia ako poznávacia metóda v prírodovedných predmetoch, [w:] ACTA DIDACTICA 5 Formovanie prírodovedných poznávacích metód (Creation of cognitive methods in natural science), Nitra.
 • Stoffa V., Végh L. (2006), Guided animation of dynamic data structures, [w:] Third Central Eu-ropean Multimedia and Virtual Reality Conference, Veszprém, Hungary.
 • Stríž E. (2015), Zbohom, skutočný život. Prichádza virtuálna realita novej generácie, http://web-magazin.teraz.sk/technologie/virtualna-realita-3d-obraz-zvuk-hry/3771-clanok.html.
 • Végh L., Csízi L. (2010), Využitie virtuálnych svetov vo vzdelávaní (Using virtual worlds in edu-cation), [w:] H. Bednarczyk, E. Salata (red.), Education and technology, Radom.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c32617e-5d34-4f82-b7dc-e9626511c205
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.