PL EN


2016 | 96 Film i metafizyka | 231-237
Article title

Hanna Schygulla – w pułapce Fassbindera

Title variants
EN
Hanna Schygulla – Trapped by Fassbinder
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja pracy zbiorowej „Kino Hanny Schygulli” pod redakcją Andrzeja Gwoździa (2015). Recenzentka omawia zawartość i konstrukcję książki, wskazując najważniejsze kwestie, którym współautorzy tomu poświęcili swe artykuły. W opinii Włodek wieloautorskość tej publikacji jest jej niewątpliwą zaletą, ze względu na różne punkty widzenia, ale zarazem rodzi groźbę powielenia pewnych kwestii. Recenzentka zauważa, że o ile analizy wypełniające trzecią część publikacji rzeczywiście wprowadzają wątki dla książki raczej nowe, o tyle w niektórych syntezach można znaleźć wiele powtórzeń, zwłaszcza tych obejmujących rozległe tematy rozpisane na wiele filmów. Włodek rekonstruuje też podskórnie obecną w książce tezę mówiącą o tym, że Hanna Schygulla przez długi czas tkwiła w pułapce Fassbindera, uwalniając się z niej właściwie dopiero po śmierci reżysera, choć i tak do dziś jest postrzegana przede wszystkim jako stworzona przez niego ikona Nowego Kina Niemieckiego. Recenzentka podkreśla także, iż publikacja jest cenna również z tego względu, że oferuje wszechstronną i bogatą analizę aktorstwa Schygulli.
EN
A book review of ‘Kino Hanny Schygulli’ [“Cinema of Hanna Schygulla”] (2015), a volume edited by Andrzej Gwóźdź. The reviewer presents an overview of the content and construction of the book, and points to the most important issues taken up by the authors of the articles. According to Włodek the fact that this publication has many authors is an advantage, in that sense it presents a variety of points of view, and yet it stands behind the repetitions that appear in the book. The reviewer notes that although the analysis presented in the third part of the book introduces new topics, in a number of syntheses one may find repetitions, especially those dealing with wider themes spread over several films. Włodek reconstructs the thesis implicit in the book, that is that Hanna Schygulla was for a long time a “prisoner” of Fassbinder, and only freed herself following the death of the director. Even so, to this day she is primarily seen as an icon, created by Fassbinder, of the New German Cinema. Włodek points out that the publication is also valuable, because it offers a comprehensive and rich analysis of Schygulla’s acting.
Year
Pages
231-237
Physical description
Contributors
  • Katedra Mediów i Badań Kulturowych, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
References
  • „Kino Hanny Schygulli” pod redakcją Andrzeja Gwoździa (2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c396067-1d69-4ed5-bca7-90c945aba4e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.