PL EN


2016 | 39 | 79-91
Article title

SKUTKI FINANSOWE DECYZJI PRZEDSIĘBIORSTWA ŚWIETLE RACHUNKOWOŚCI TRZECH SOCZEWEK (AUTORSKIE PODEJŚCIE METODOLOGICZNE)

Content
Title variants
EN
FINANCIAL RESULTS OF COMPANY DECISIONS IN THE LIGHT OF THREE LENS ACCOUNTING
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Hipoteza badawcza artykułu zakłada, że rachunkowość jest wykorzystywana w niewielkim stopniu do wypracowywania w jednostce optymalnych decyzji. Skutki wszystkich decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie, bez względu na obszar jakiego dotyczą, koncentrują się na płaszczyźnie finansowej, a teoria rachunkowości pozwala i nakazuje je rozpatrywać w ujęciu zintegrowanych skutków: bilansowych (majątkowo-kapitałowych), wynikowych i pieniężnych, nazywanych trzema soczewkami. W opracowaniu zdefiniowano autorski rachunek trzech soczewek i wykorzystano go do zbadania skutków finansowych przykładowej decyzji inwestycyjnej przedsiębiorstwa.
EN
The research hypothesis of the article assumes that accounting is not sufficiently implemented to reach optimal decisions in organizations. The impact of all decisions made in companies, irrespectively of the area they concern, concentrate on the financial level, while the theory of accounting enables and requires the analysis of the integrated impact as regards balance-sheet, result and cash-based results, referred to as the three lenses. The article defines the Author’s three-lens approach which is applied to investigate the financial impact of an exemplary investment decision of a company.
Year
Issue
39
Pages
79-91
Physical description
Dates
published
2016-03-31
References
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001
 • Dornieden U., May F. W., Finanzierung. Finanzierungsvorgange und Finanzierungsinstrumente, Verlag Gabler GmbH, Wiesbaden 1990
 • Finanse, scientific editor J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2007
 • Flejterski S., Ekonomia, finanse i zarządzanie w perspektywie metodologicznej i interdyscyplinarnej, in: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, scientific editor B. Fiedor, PTE Warszawa 2015
 • http://www.money.pl/emerytury/wiadomosci/artykul/gwiazdowski-o-wyroku-w-sprawie-ofe-decyzja
 • Jajuga K., Nauka o finansach - dyscyplina nauk ekonomicznych, in: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, scientific editor B. Fiedor, PTE Warszawa 2015
 • Kwiecień M., Dylematy rachunkowości jako nauki społecznej, in: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, scientific editor B. Fiedor, PTE Warszawa 2015 Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, Wyd. Naukowe PWN
 • Teoria rachunkowości podstawa nauk ekonomicznych, ed. M. Dobija, Wyd. UEK w Krakowie, Kraków 2014
 • Act of 2 July 2004 on freedom of economic activity, Journal of Laws 2004, No. 173, item 1807 as amended
 • Act of 29 September 1994 on accounting, integrated text, Journal of Laws 2013, item 330 as amended
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c3c21e5-24b3-4660-a75c-a33f2171b8d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.