PL EN


2014 | 16 | 143-152
Article title

Ojcowie bazylianie i ich posługa w Starym Kurowie jako przykład pracy greckokatolickich duchownych w obrządku łacińskim.

Title variants
EN
Basilian Fathers and their service in Stary Kurów as an ex ample of work of Greek Catholic cleric in Latin rite.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działalność zakonu oo. bazylianów na terenach Ziemi Lubuskiej jest co najmniej dziwne, jeżeli nie zaskakujące. Jest to zgromadzenie działające w obrządku greckokatolickim. Z tego też tytułu powinno być związane z ziemiami południowo-wschodnimi Polski. Jednak powojenna historia sprawiła, iż działalność Kościoła greckokatolickiego w Polsce nie była tolerowana. Dlatego też bazylianie, aby przetrwać, musieli zacząć pracować w obrządku rzymskokatolickim. Na Ziemie Lubuską przybyli, aby wspomóc duchowieństwo świeckie na terenach organizującej się diecezji gorzowskiej. Na trwałe związali się z małą miejscowością położoną na północny-wschód od Gorzowa Wielkopolskiego – Stare Kurowo. Zgromadzenie oo. bazylianów pracując w tej miejscowości wypełniała wzorowo swe obowiązki. Posługa zakonników miała miejsce w latach 1947-1978. Działalność oo. bazylianów w Starym Kurowie jest przykładem na to, w jaki sposób duchowieństwo greckokatolickie przystosowało się do norm pracy w obrządku rzymskokatolickim. Jest to swoiste studium przypadku świadczące o ogóle.
EN
Activity of Basilians in Ziemia Lubuska, is peculiar, if not surprising. It is a gathering in the Greek Catholic rite. Which is why, it should be associated with the southeastern part of Poland. However, the post-war history caused that the Greek-Catholic Church activity in Poland was not tolerated. So Basilians, in order to survive, had to start operating in the Roman Catholic rite. They arrived to Ziemia Lubuska, so to support the secular clergy, in the area of Gorzów diocese. They permanently settled in a small town – Stare Kurowo, which is situated on the northeast of Gorzów Wielkopolski. The Basilians were working in this town and they did fulfil their obligations, perfectly. Their service continued from 1947 to 1978, and this activity is the example of the way in which, Greek Catholic clergy adjusted to the labour standards in the Roman Catholic rite. This is a case study, which denotes the totality.
Year
Volume
16
Pages
143-152
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1428-0663
ISBN
978-83-7842-163-4
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c42d23d-ec88-4f3a-bc23-e6dd26866bf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.