PL EN


Journal
2020 | 100 | 1 | 92-106
Article title

Parametry opisu realizacji modelu frazeologicznego na przykładzie związków utworzonych według schematu ANIOŁ nie NNOMPERS

Title variants
EN
Parameters of the description of realisations of the phraseological model ANIOŁ nie NNOMPERS [lit. (an) ANGEL not NNOMPERS]
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie opisu realizacji schematu frazeologicznego poprzez analizę utworzonych według niego związków na przykładzie polskiego modelu ANIOŁ nie NNOMPERS. Obejmuje ona trzy główne parametry: semantyczny, morfosyntaktyczny i pragmatyczny. W obrębie każdego z nich wydzielono parametry szczegółowe (semantyka: znaczenie sumaryczne (składniki leksykalne, metaforyka); znaczenia wyrażeń zbudowanych według badanego modelu; morfosyntaktyka: wariantywność, funkcje syntaktyczne, potencjał transformacyjny; pragmatyka: nacechowanie stylistyczne, typowe użycie, frekwencja, potencjał modyfikacyjny, aspekty kulturowe). Wyniki tego rodzaju analiz mogą znaleźć wykorzystanie w leksykograficznym opisie jednostek wyrazowych utworzonych według modeli frazeologicznych.
EN
The aim of the paper is to present a description of realisations of a phraseological model through the analysis of its realisations. This issue is discussed on the example of the Polish pattern ANIOŁ nie NNOMPERS [lit. (an) ANGEL not NNOMPERS] and the units coined according to this schema. The analysis comprises three main aspects: semantic, morphosyntactic and pragmatic, each of which is subdivided into categories (semantic: literal meaning (lexical constituents, imagery); meanings of the units coined according to the analysed model; morphosyntactic: variability, syntactic functions, transformation potential; pragmatic: stylistic markedness, typical use, frequency, modification potential, cultural aspects). The findings of such analyses can be implemented in the lexicographic description of multiword units coined according to phraseological patterns.
Journal
Year
Volume
100
Issue
1
Pages
92-106
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c441c59-c44a-4f57-b66a-418362595481
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.