PL EN


2020 | 18 | 415-429
Article title

Zmiany w polskiej palatalności oraz jej akwizycja przez cudzoziemców z pierwszym językiem rosyjskim i czeskim

Content
Title variants
EN
Changes in Polish Palatability and its Acquisition by Foreigners with the Russian and Czech Language as L1
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article will present changes in Polish palatability noticed by contemporary phonetics and phonologists (also against other Slavic languages). In addition, the results of the articulation and audit analysis on the implementation of Polish palatal consonants by the Slavs, in which the native phonological subsystems, palatability takes an extremely different place will be presented.
Year
Issue
18
Pages
415-429
Physical description
Contributors
 • Universität Wrocław, Wrocław
References
 • Hála, Bohuslav. Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě. Praha: Československá akademie věd, 1962. Print.
 • Lipowski, Jaroslav. Operatívna fonetika slovenčiny, češtiny a poľštiny. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. Print.
 • Łobacz, Piotra. „Interpretacja fonologiczna palatalności w języku polskim na podstawie analizy spektograficznej”. Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Księga referatów ogólnopolskiej konferencji w Toruniu, 27–29 listopada 1978. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1982, 93–100. Print.
 • Majewska-Tworek, Anna. „Polska palatalność w procesie przyswajania polszczyzny”. Rozprawy Komisji Językowej WTN 33 (2006): 91–98. Print.
 • Osowicka-Kondratowicz, Magdalena i Agnieszka Serowik. „Palatalność asymilacyjna w języku polskim”. Komparatystyka systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Fonetyka i fonologia. Red. Irena Sawicka. Opole: Uniwersytet Opolski, 2007, 61–102. Print.
 • Sawicka, Irena. Fonologia (Gramatyka współczesnego języka polskiego). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1995, 107–162. Print.
 • Sawicka, Irena. „Tendencje rozwojowe współczesnej fonetyki słowiańskiej”. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Red. Stanisław Gajda. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000, 81–86. Print.
 • Sawicka, Irena. „Palatalność”. Komparatystyka systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Fonetyka i fonologia. Red. Irena Sawicka. Opole: Uniwersytet Opolski, 2007, 21–28. Print.
 • Sawicka, Irena. „O geografii fonetycznej Europy (na podstawie fonetyki południowo-wschodniej Europy)”. Linguistica Copernicana 1 (2009): 199–221. Print.
 • Sawicka, Irena i Stefan Grzybowski. Studia z palatalności w językach słowiańskich. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999. Print.
 • Szymoniuk, Maja i Anna Zych. Skrypt z fonetyki i fonologii języka rosyjskiego (z ćwiczeniami). Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2008. Print.
 • Walczak, Jakub. Fonetyka rosyjska. Praktyczny przewodnik po wymowie i intonacji z ćwiczeniami. Warszawa: PWN, 2018. Print.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c46188d-b1a8-4597-8a57-764ab3f16712
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.