PL EN


2015 | 62 | 4: Historia Kościoła | 85-103
Article title

Dzieje sanktuarium Matki Bożej w Gidlach w świetle akt z Archiwum Dominikanów w Krakowie

Title variants
The History of the Sanctuary of our Lady of Gidle in view of the Records from the Archive of the Dominicans in Krakow
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to present and to familiarize the history of the Shrine of Our Lady of Gidle. Until now, it did not live his monograph. This work is a contribution to the full monograph. The author relied on the Dominican Archives in Krakow, available sources and literature. It discusses the history of the sanctuary to 1914. Particular attention is paid to build the temple. Discusses the stages of its construction. In the text the author draws attention also to the cult of the Mother of God in Gidle. It is characterized by problems that came pilgrims. Together form a picture of the sanctuary in the period from the sixteenth to the twentieth century.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i przybliżenie historii Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach. Temat ten nie doczekał się jak do tej pory swojego opracowania. Artykuł może stać się przyczynkiem do napisania pełnej monografii. Autor oparł swoje badania na materiałach zgromadzonych w Archiwum Dominikanów w Krakowie. Wykorzystał także dostępną literaturę przedmiotu. W swojej pracy omówił dzieje klasztoru do 1914 r. Szczególna uwaga skierowana została na kwestię budowy świątyni, gdzie umieszczono cudowną figurkę Matki Bożej. W artykule poruszone zostały także kwestie związane z rozwijającym się ruchem pątniczym. Elementy te złożyły się na historiograficzną wizję dziejów sanktuarium od XVI do XXwieku.
Keywords
Contributors
References
 • Boespflug F.D., Życie zakonne Braci kaznodziejów, w: Dominikanie. Szkice z dziejów zakonu, red. M.A. Babraj, Poznań: W drodze 1986 s. 15-45.
 • Jagla J., Sfera ziemska i duchowa w obrazach wotywnych, „Spotkania z Zabytkami” 2006, nr5, s. 14-18.
 • Jaśkiewicz A., Złotnictwo wotywne regionu częstochowskiego, Częstochowa: Muzeum Częstochowskie 1962.
 • Kondracki J., Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1976.
 • Kunczyńska-Iracka A., Malarze ludowi z Gidel. Warszawa: Arkady 1995.
 • Kunczyńska-Iracka A., Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego, Wrocław: Ossolineum 1978.
 • Mrowiec K., Katalog muzykaliów gidelskich, Kraków: Archiwum Prowincji Polskiej OO.Dominikanów 1986.
 • Stolarczyk T., Szesnasto- i siedemnastowieczne księgi teologiczne i zbiory kazań wbibliotece gidelskich dominikanów w początku XX w., „Zeszyty Radomszczańskie” 8(2014), s.269-279.
 • Świętochowski R., Kapela OO. Dominikanów w Gidlach, „Muzyka” 8(1973), z. 4, s.60-80.
 • Świętochowski R., W 450 rocznicę wyorania cudownego posążka Matki Boskiej Gidelskiej, Kraków: Maszynopis przechowywany w Archiwum Dominikanów w Krakowie 1966.
 • Torenc M., Gidelska kąpiółka w świetle zapisek De Miraculis, „Roczniki Humanistyczne” 58(2010), z. 2, s. 13-28.
 • Walaszczyk K., Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, Radomsko: Muzeum Radomszczańskie 1993.
 • Zawadzka K., Biblioteki klasztorne dominikanów na Śląsku (1239-1810), „Acta Universitatis Wratislaviensis, Bibliothecalia Wratislaviensia” 1999, nr 5, s. 90-115.
 • Żukiewicz K., Malutka ale w cuda potężna Matka Boska Gidelska, Nowenna na pamiątkę 25rocznicy koronacji, Częstochowa 1948.
 • Żukiewicz K., Matka Boska Gidelska, Radomsko: Muzeum Radomszczańskie 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c477150-a2dc-496b-80d0-50ea55486e97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.