PL EN


2017 | 1 | 77-87
Article title

SYTUACJE PROFESJONALNE PRACOWNIKA I ICH CHARAKTERYSTYKA (WYBRANE PREDYKTATORY)

Authors
Content
Title variants
EN
PROFESSIONAL SITUATIONS OF THE EMPLOYER AND THEIR CHARACTERISTICS (SELECTED PREDICTORS)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opracowanie zaprezentowane przez autora testu definiuje podstawowe pojęcia związane z sytuacjami profesjonalnymi pracownika. Kolejne rozważania skupiają uwagę Czytelnika na szczegółowej charakterystyce profesjonalnej pracy pracownika: start zawodowy absolwentów szkół, zmęczenie i znużenie zawodowe, pracę zmianową, współdziałanie i rywalizację zawodową oraz komunikację interpersonalną pracujących.
EN
The study presented by the author of the test defines the basic concepts related to the professional situation of the employee. Further considerations focus the reader's attention on the detailed characteristics of the professional work of the employee: professional start of school graduates, fatigue and weariness, shift work, interpersonal and professional competition and interpersonal communication.
Contributors
author
 • Akademia „Ignatianum” w Krakowie Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach
References
 • Bańko M. (red.), Wielki słownik ucznia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, Tom P-Z .
 • Czarnecki K., Psychologia zawodowego rozwoju osobowości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998.
 • Czarnecki K.M., Sytuacja zawodowa, [w:] K.M. Czarnecki, B. Pietrulewicz (red.), Leksykon profesjologiczny, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa1982.
 • Joteyko J., Znużenie, Warszawa 1932.
 • K. Korabiowska-Nowacka, Metodyka i wyniki badań przydatności do pracy absolwentów szkół zawodowych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1980.
 • Kowolik P., Start zawodowy, [w:] K.M. Czarnecki, B. Pietrulewicz (red.), Leksykon profesjologiczny, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010.
 • Kupisiewicz M., Słownik pedagogiki specjalnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Nowacki T., Podstawy dydaktyki zawodowej, PZWS, Warszawa 1971.
 • Nowacki T.W., Leksykon pedagogiki pracy, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2004.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie „ŻAK”, Warszawa 2004.
 • Pieter J., Poznawanie środowiska wychowawczego, Ossolineum, Wrocław 1960.
 • Plewka Cz., Człowiek w całożyciowym rozwoju zawodowym – zarys monograficzny zbogacony ilustracją własnych badań empirycznych, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2016.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Sillamy N., Słownik psychologii, Wyd. Naukowe „Śląsk”, Katowice 1994.
 • Siuta J., (red.), Słownik psychologii, Wyd. Zielona Sowa. Kraków 2005.
 • Šmid W., Psychologia i socjologia zarządzania. Słowik terminów, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2003.
 • Szewczuk W. (red.), Encyklopedia psychologii, Wiedza Powszechna, Warszawa 1998.
 • Szewczuk W., (red.), Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1998.
 • Tomaszewski T., Podstawowe formy organizacji i regulacji zachowania, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Wyd. PWN, Warszawa1976.
 • Tomaszewski T., Z pogranicza pedagogiki i psychologii, PWN, Warszawa 1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c487013-fa5a-428f-af7f-f8d606bc7539
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.