PL EN


2018 | 538 | 315-327
Article title

Trzydzieści lat rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

Content
Title variants
EN
Thirty years of the entrepreneurship development in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorczość uznawana jest obecnie za najsilniejszą gospodarczą siłę, jaka ukształtowała współczesny świat. W Polsce w ostatnim trzydziestoleciu miały miejsce fundamentalne zmiany dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W roku 1988, wraz z wprowadzeniem Ustawy o działalności gospodarczej, nastąpiło przejście z systemu gospodarki centralnie planowanej do systemu wolnorynkowego. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju polskiej przedsiębiorczości w latach 1989-2018. Jako metody badawcze wykorzystano przegląd literatury oraz analizę danych statystycznych GUS i wyników badań ilościowych. Mając na uwadze dystans, jaki w roku 1989 dzielił rodzime firmy od przedsiębiorstw z innych krajów, warto zwrócić uwagę na tempo wzrostu, rozwoju, innowacyjność i kreatywność polskich przedsiębiorców. W dalszych badaniach warto skoncentrować się na współpracy z ośrodkami akademickimi i laboratoriami badawczo-rozwojowymi firm sektora MSP oraz edukacji przedsiębiorczości.
EN
Entrepreneurship is currently recognized as the strongest economic force that has shaped the modern world. The purpose of this paper is to present the development of Polish entrepreneurship in the period of 1989–2018. The paper discusses the subject of the transformations which have taken place in a period of less than 30 years in Poland and concerned the sector of enterprises. The research methods included a review of literature as well as an analysis of the statistical data from the Central Statistical Office and the results of quantitative research. Considering the distance which existed between domestic companies and enterprises from other countries in 1989, the rate of growth and development of Polish enterprises should be appreciated. When indicating the directions for further research, it is worth paying attention to the analysis of SME’s cooperation with universities and R&D laboratories and. education in the scope of entrepreneurship from an early age.
References
 • Acs Z.J., Desai S., Hessels J., 2008, Entrepreneurship, economic development and institutions, Small Business Economics, no 31 (3), s. 219-234.
 • Błachucki M., 2010, Liberalizacja zasad działalności gospodarczej, [w:] Żurkowska K. (red.), Transformacja systemowa w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 378.
 • Bratnicki M., 2002, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Bratnicki M., Zabierowski P., Kozłowski R., 2007, Czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości w kontekście badań Global Entrepreneurship Monitor, [w:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 • Cooper A.C., 2015, History and Academic Study of Entrepreneurship, Wiley Encyclopedia of Management, s. 1-3.
 • Davidsson P., Wiklund J., 2007, Levels of analysis in entrepreneurship research: Current research practice and suggestions for the future, Entrepreneurship, Springer, Berlin–Heidelberg, s. 245-265.
 • Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka z zasady, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Drucker P.F., 2004, Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa.
 • Gill R., 2017, Entrepreneurship, The International Encyclopedia of Organizational Communication, s. 1-10.
 • Gnyawali D.R., Fogel D.S., 1994, Environments for entrepreneurship development: key dimensions and research implications, Entrepreneurship Theory and Practice, no 18 (4), s. 43-62.
 • Gołębiowski G., 2014, Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań Global Entrepreneurship Monitor, za: Raczyk A., 2009, Metody badania przedsiębiorczości oparte na rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 5, s. 133-146.
 • Guzman J., Stern S., 2016, The State of American Entrepreneurship: New estimates of the Quantity and Quality of Entrepreneurship for 15 U.S. States, 1998-2014 (no. w22095), National Bureau of Economic Research.
 • Kuratko D.F., 2005, The Emergence of Entrepreneurship education: Development, Trends, and Challenges, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 29, Issue 5, 2005, s. 577-597.
 • Lawrence R.A., Muller G.E., 1993, Challenges to theory development in entrepreneurship research, Journal of Management Studies, vol. 30, Issue 5, s. 815-834.
 • Marques H., 2017, Gender, entrepreneurship and development: which policies matter?, Development Policies Review, vol. 35, Issue 2, s. 197-228.
 • Papanek G.V., 1962, The Development of Entrepreneurship, The American Economic Review, no 52 (2), s. 46-58.
 • Piasecki B., 1997, Przedsiębiorczość i mała firma: teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Piecuch T., 2010, Przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 • Polska 1989-2017, 2018, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/polska-19892014,13,1.html (10.09.2018).
 • Pracujący w gospodarce narodowej w 2016 roku, 2017, GUS, Warszawa, s. 134, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy--w-gospodarce-narodowej-w-2016-roku,7,13.html (6.09.2018).
 • Przedsiębiorczość w Polsce. Raport, 2003, dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 17 czerwca 2003 r.
 • Raport o stanie sektora MSP w latach 1995-1996, 1997, PARP, Warszawa, http://poig.parp.gov.pl/files/74/81/92/Raport9596.pdf (6.09.2018).
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2000-2001, Polska Agencja Rozwoju
 • Przedsiębiorczości, Warszawa, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/rap444or55y7k8l0001-2002001.pdf (6.09.2018).
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2005-2006, Polska Agencja Rozwoju
 • Przedsiębiorczości, Warszawa, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/raport05-06efyhu78ol09lk.pdf (6.09.2018).
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2016, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 34, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016_raport_msp_pl_clik.pdf (6.09.2018).
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2017, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 23, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/raport%20o%20stanie%20sektora%20msp%20w%20polsce_2017.pdf (6.09.2018).
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2018, PARP Grupa PFR, Warszawa, s. 15, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/raport_o_stanie_sektora_2018.pdf (6.09.2018).
 • Schumpeter J.A., 2000, Entrepreneurship as Innovation, Entrepreneurship: The Social Science View, s. 51-75.
 • Shane S., Venkataraman S., 2000, The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, Academy of Management Review, no 25 (1), s. 217-226.
 • Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Raport za lata 1995-1996, 1997, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, USAID GEMINI PEDS PROJECT, Warszawa.
 • Stevenson H.H, Jarillo J.C., 2007, A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management, Entrepreneurship, Springer, Berlin–Heidelberg, s. 155-170.
 • Tarnawa A., Węcłowska D., Nieć M., Zbierowski P., 2017, Global Entrepreneurship Monitor – Polska, Raport z badania, PARP, Warszawa.
 • The Global Entrepreneurship Index 2018, 2018, https://www.researchgate.net/publication/322757639_The_Global_Entrepreneurship_Index_2018 (6.09.2018).
 • Ustawa z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. nr 41, poz. 324.
 • Zwan P. van der, Thurik R., Verheul I., Hessels J., 2016, Factors influencing the entrepreneurial engagement of opportunity and necessity entrepreneurs, Eurasian Business Review, no 6 (3), s. 273-295.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c4aa9ee-58aa-4040-b9c1-de48c864f7e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.