Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4/2013 | 113-129

Article title

Nowe instytucje prawne w angielskim systemie resocjalizacji nieletnich

Authors

Content

Title variants

EN
New legal institutions in the English rehabilitation system

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Angielski system resocjalizacji nieletnich od kiedy w 1998 roku został radykalnie zreformowany, nieustannie się zmienia, doskonali. Wszystkie jego elementy są poddawane ewaluacji i w przypadku wystąpienia niedomogów zmieniane, uzupełniane. Taki też charakter mają prezentowane w artykule zmiany wprowadzone przez Criminal Justice and Immigration Act 2008. Youth Rehabilitation Order (YRO) i Scaled Approach – są to dwie główne innowacje wprowadzone tym aktem prawnym, które mają ułatwić i przede wszystkim zindywidualizować stosowanie i orzekanie środków wobec nieletnich.
EN
English youth rehabilitation system has been radically reformed since 1998 and it is still changing. All of the components which constitutes its structure undergo constant evaluation. In case of any deficiencies, they are changed and completed. Such changes has been introduced in Criminal Justice and Imigration Act in 2008. Youth Rehabilitation Order (YRO) and Scaled Approach are two main innovations proposed in this act, their task ist to facilitate and individualize adjudicated probation restrictions.

Year

Issue

Pages

113-129

Physical description

Dates

published
2013-07-31

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Adamski A. i współ. (2007). Prawo Karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej, Toruń.
 • Allen R., Stern V. (red.) (2007). Justice Reinvestment – A New Approach to Crime and Justice. London.
 • Asset, Youth Justice Board for England and Wales.
 • Audit Commission: Misspent Youth, Young People and Crime z 1996 roku, Misspent Youth: the challenge for youth justice z 1998 roku – dostępne na stronie http://www.audit-commission.gov.uk
 • Baker K., Sutherland A. (2009). Multi-Agency Public Protection Arrangements and Youth Justice, The Policy Press.
 • Bateman T. (2011). Punishing Poverty: The ‘Scaled Approach’ and Youth Justice Practice. The Howard Journal, Vol. 50, nr 2.
 • Barczykowska A. (2011). Podejście kognitywno-behawioralne w pracy penitencjarnej i postepnitencjarnej (na przykładzie wybranych programów korekcyjnych stosowanych w USA), Probacja 2
 • Blomberg T.G., Heald G.R., Ezell M. (1986). Diversion and net widening. A Cost-Savings Assessment. Evaluation Review, Vol. 10, nr 1.
 • Bottoms A., Dignan J. (2004). Youth justice in Great Britain. W: Tonry M., Doob A. (red.). Youth Crime and Youth Justice: Comparative and Cross-National Perspectives. London.
 • Case Management Guidance – Introduction. Youth Justice Board for England and Wales 2010.
 • Cavadino M., Dignan J. (2006). Penal Systems: a Comparative Approach. London.
 • Cheminais R. (2009). Effective Multi-Agency Partnerships. Putting Every Child Matters into Practice. London.
 • Dobson G. (2010). New Labour’s prison legacy. Probation Journal, Vol. 57, nr 3.
 • Fox Ch., Albertson K., Warburton F. (2011). Justice Reinvestment: Can it Deliver More for Less? The Howard Journal, Vol. 50, nr 2.
 • Graham J., Colleen M. (2006). Beyond Welfare Versus Justice: Juvenile Justice in England and Wales. W: Junger-Tas J., Decker S.H. (red.). International Handbook of Juvenile Justice. Springer.
 • HM Government. Youth Crime Action Plan 2008.
 • Winterdyk J.A. (red.) (2002). Juvenile Justice Systems: International Perspectives. Toronto.
 • Kusztal J. (2011). Europejskie tendencje w zapobieganiu przestępczości nieletnich. Probacja 4.
 • Lasocik Z. (2006). Kara dożywotniego pozbawienia wolności w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych – wybrane problemy. W: Gardocka T. (red.). Kary długoterminowe. Polityka karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienie, Warszawa.
 • Making it Count in Court. Second Edition. Youth Justice Board and Her Majesty’s Courts Service 2010.
 • McConnochie A. (2009). Preparing for the Scaled Approach – learning from the pilot. Information for youth offending teams. Youth Justice Board for England and Wales.
 • Muskała M. (2012). Pozasądowe formy reakcji na zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Anglii i Walii. Studia Edukacyjne 19.
 • Muskała M. (2012). Instytucje prawne regulujące zwolnienie z zakładu karnego w Anglii i Walii. Studia Edukacyjne 20.
 • Morgan R., Newburn T. (2007). Youth justice. W: Maguire M., Morgan R., Reiner R. (red.). The Oxford Handbook of Criminology, Oxford.
 • No More Excuses – a New Approach to Tackling Crime in England and Wales. (1997).
 • Prichard J. (2010). Net-Widening and the Diversion of Young People From Court: a Longitudinal Analysis with Implications for Restorative Justice. Australian & New Zealand Journal of Criminology, Vol. 43, nr 1.
 • Raymond A. (2009). Parental Responsibility for Youth Offending. W: Junger-Tas J., Dünkel F. (red.). Reforming Juvenile Justice. Dordrecht–Heidelberg–London–New York.
 • Rosenbaum D.S. (2002). Evaluating Multi-agency Anti-Crime Partnerships: Theory, Design and Measurement Issues. Crime Prevention Studies, Vol. 14.
 • Stańdo-Kawecka B. (2007). Prawo karne nieletnich od opieki do odpowiedzialności, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 • Sutherland A. (2009). The ‘Scaled Approach’ in Youth Justice: Fools Rush in… Youth Justice, Vol. 9, nr 1.
 • The Common Assessment Framework, Asset and Onset, Guidance for youth justice practitioners. Youth Justice Bard 2006.
 • The Youth Rehabilitation Order and other Youth Justice Provisions of the Criminal Justice and Immigration Act 2008. Practice guidance for youth offending teams. Youth Justice Board for England and Wales 2010.
 • The Youth Rehabilitation Order and other Youth Justice Provisions of the Criminal Justice and Immigration Act 2008. Practice guidance for youth offending teams. Youth Justice Board for England and Wales 2010.
 • Youth Court Bench Book. Judicial Studies Bard. London 2010.
 • Youth Justice: the Scaled Approach. A framework for assessment and interventions. Youth Justice Board for England and Wales 2010.
 • Youth Justice: the Scaled Approach. A framework for assessment and interventions, Post-consultation version two. Youth Justice Board for England and Wales 2009.
 • Youth Rehabilitation Order with Intensive Supervision and Surveillance (ISS). Operational Guidance. Youth Justice Board for England and Wales 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5c4b924a-7912-45bf-9f25-af1448257a44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.