PL EN


2011 | 89 | 65-76
Article title

MRP II w procesie zarządzania przedsiębiorstwem

Authors
Title variants
EN
MRP II in the Process of the Enterprise Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każde przedsiębiorstwo, aby działać konkurencyjnie, musi dostarczać swój produkt w sposób ekonomiczny w czasie oczekiwanym przez klienta. System MRP II (Manufacturing Resource Planning) jest sprawdzonym narzędziem do osiągania tych celów. Jest to bowiem model realnego procesu planowania i sterowania działalnością gospodarczą. W artykule przedstawiono znaczenie MRP II w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
EN
Every enterprise in order to act competitively must deliver his product in the economic way in the time expected by the customer. MRPII system (Manufacturing Resource Planning) is a tested tool for achieving these purposes. It is model of the real process of planning and controlling the business activity. In the article was described MRP II meaning in the process of the enterprise management.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • 1. Barczak A., Florek J., Sydoruk T., Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Akademia Podlaska, Siedlce 2006.
  • 2. Greniewski M.J., Wprowadzenie do MRP II+JIT, Vogel Publishing, Wrocław 1999.
  • 3. Januszewski A., Informatyka w przedsiębiorstwie. Systemy i procesy informatyzacji, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Bydgoszcz 2001.
  • 4. Kisielnicki J, Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005.
  • 5. Kisielnicki J., MIS Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008.
  • 6. Klonowski J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
  • 7. Zbroja T., Współczesne systemy zarządzania produkcją, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c4f45d2-7568-4478-9562-b48188233f2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.