PL EN


2009 | 2 | 69-76
Article title

Na morzu pełnym wysp – w poszukiwaniu kryteriów selekcji danych empirycznych. Na podstawie badań jakościowych – gromadzenie danych

Content
Title variants
EN
On the sea full of islands – in search of selection criteria for empirical data. On the base of personal qualitative research – stockpiling
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncentrując swoje zainteresowania badawcze wokół polskich, niemieckich i polsko-niemieckich inicjatyw na rzecz zmiany stereotypów narodowych, badacz staje przed problemem wielości owych projektów. Wiele organizacji społecznych, a tym samym realizowanych bądź wspieranych przez nie inicjatyw (projektów) obliguje do przyjęcia ściśle określonych kryteriów dla wyodrębnienia danych empirycznych. Wskazanie kryteriów na tym etapie badań i wyodrębnienie reprezentatywnego materiału badawczego pozwala pójść krok dalej, a właściwie postawić kolejne pytanie o kryterium/kryteria, tym razem dotyczące analizy danych. Badacz staje przed problemem sformułowanym w pytaniu: Co może stanowić przejście między zbieraniem danych a ich analizą, czyli na podstawie jakich kryteriów analizować zebrane dane, by zrekonstruować edukacyjne koncepcje modyfikowania stereotypów narodowych? Posługując się typologią wskazaną przez H. H. Krügera, prowadzone badania wpisują się w typ metod dyskryptywno-analityczno-typologicznych, wśród których uwagę zwraca jakościowa analiza treści, jako opisowa metoda jakościowej interpretacji danych.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
69-76
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Grzybowski P. (2007). Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości. Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego. Kraków: „Impuls”.
 • Konarzewski K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia badań. Warszawa: WSiP.
 • Kozielecki J. (1997). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Krüger H.H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk: GWP.
 • Leppert R. (1997). Pedagogika – poszukiwanie pewności. Studenckie wyobrażenia o pedagogice jako dyscyplinie naukowej i kierunku studiów. Kraków: „Impuls”.
 • Miles M. B., Huberman A. M. (red.) (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Humana.
 • Rubacha K. (2003). Budowanie teorii pedagogicznych. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.) Pedagogika: Podręcznik akademicki. T. I. Warszawa: WN PWN.
 • Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Szczepański J. (1989). Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty. Warszawa: WSiP.
 • Ślebarska K. (2007). Ty międzyludzkie w obliczu utrwalonych stereotypów (na przykładzie Polski i Niemiec). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 40(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c52b906-c9a2-4821-879a-ebe8df7b513b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.