PL EN


2012 | 886 | 5-26
Article title

Znaczenie reklamacji w systemie zarządzania jakością

Title variants
EN
The Role of Complaints in a Quality Management System
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In a quality management system consistent with the PN-EN ISO 9001:2009 standard, the customer and his requirements play the key role. One of the requirements of this standard imposed on enterprises is to monitor information on buyers’ perception and satisfaction, and subsequently to use this data to improve an organisation, processes and products. One method of assessing customer satisfaction is to analyse user complaints. These constitute an element of the costs of quality, and more specifically, the costs of external failure. They are generated during the production process and revealed during utilisation. For enterprises, the complaints are a valuable source of information about drawbacks emerging on-site and not being detected by inspections. They should constitute a basis for improving activities in order to reduce non-conformance and increase product quality. The strength of the complaint management system may determine the company’s success to keep clients. Successfully dealing with complaints fulfills the requirements of norm PN-EN ISO 9001:2009 on the continuous improvement of management systems and the desire to satisfy the customer.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Jakością, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, urszula.balon@uek.krakow.pl
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Jakością, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Balon U., Boratyńska-Sala A. [2007], Znaczenie kosztów jakości w systemie zarządzania jakością [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław
 • Barlow J., Moller C. [1996], A Complaint is a Gift. Using Customer Feedback as Strategic Tool, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresto M., Ozimek J. [2005], Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Demblińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J. [2004], Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa.
 • Griffin J. [2001], Customer Loyalty. How to Earn It. How To Keep It, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Gruszka A., Niegowska E. [2001], Komentarz do norm ISO 9000:2000, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • Kuźniar W., Szopiński W. [2007], Wpływ obsługi reklamacji na kształtowanie lojalnych postaw klientów [w:] Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Lisiecka K. [2002], Kreowanie jakości, AE w Katowicach, Katowice.
 • Mazurek-Łopacińska K. [2002], Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Mudie P., Cottam A. [1998], Usługi. Zarządzanie i marketing, PWN, Warszawa.
 • Nowak W. [1996], Rachunkowość zarządcza w procesach sterowania jakością, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 3.
 • PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 • PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania.
 • PN-ISO 10002:2006 Zarządzanie jakością. Zadowolenie klienta. Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach.
 • PN-ISO 10014:2008 Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych.
 • PN-ISO 8402:1996 Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Terminologia.
 • PN-ISO 9004:1996 Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości.
 • Rudnicki L. [2004], Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Słownik wyrazów obcych [1996], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tkaczyk S., Igła J. [2001], The Economic Aspects of the Implementation of a Quality System Process in Polish Enterprises, „Journal of Materials Processing Technology”, vol. 109.
 • Urbaniak M. [2006], Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c53daf8-55de-49e5-9707-88607bfcd877
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.