PL EN


2013 | 1(27) |
Article title

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRODUKTEM W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLOWYCH NA RYNKU NAWOZÓW MINERALNYCH

Content
Title variants
EN
SELECTED ASPECTS OF THE PRODUCT MANAGEMENT IN THE COMMERCIAL ENTERPRISES ON THE MINERAL FERTILIZERS MARKET
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 24 przedsiębiorstw handlowych na rynku środków produkcji rolnej. Problematyka zawarta w artykule dotyczy kwestii związanych z kształtowaniem i zarządzaniem produktem, jednej z najważniejszych dziedzin strategicznych decyzji przedsiębiorstw handlowych na badanym rynku. Głównym przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest m.in. zróżnicowanie oferty asortymentowej nawozów mineralnych w placówkach handlowych oraz przesłanki wyboru dostawców nawozów.
EN
The article presents poll’ results held among 24 commercial enterprises on the researched agricultural production market. The problem is shown in the context of product management as one of the most important strategic decision of the commercial enterprises. The article focuses mainly on the differentiation in the product range and the rationales of the fertilizers suppliers.
Contributors
References
  • Golinowska M., 2007. Rynek środków produkcji w opinii producentów rolnych. Rocz. Nauk. SERiA 9, 1, 125.
  • Piwowar A., 2008. Transfer wiedzy w zakresie nawozów mineralnych. Studia i Materiały PSZW 14, 47.
  • Piwowar A., 2011 a. Ceny i oferta asortymentowa nawozów mineralnych w opinii producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 4 (22), 135-144.
  • Piwowar A., 2011 b. Konkurencja na rynku nawozów mineralnych a zachowania producentów rolnych. Zagad. Ekon. Roln. 2, 174.
  • Pomykalski A., 2005. Zarządzanie i planowanie marketingowe. PWE, Warszawa.
  • Sobotkiewicz D., Waniowski P., 2006. Marketing. Zagadnienia podstawowe. Wyd. Placet, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c5c0198-0212-4a64-9484-8bb5b5842b87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.