PL EN


2015 | 229 | 78-91
Article title

Efekty zastosowania karty kontrolnej jako narzędzia zarządzania kontraktem w szpitalu publicznym – studium przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
Effects of implementing of check cards as instruments of management at realization of contract in public hospital – case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia w szpitalu publicznym koncepcji jednego z narzędzi TQM – karty kontrolnej. Zaadaptowano ją w celu uzyskania lepszej kontroli nad realizacją poszczególnych procedur medycznych w ramach limitów określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozwiązanie wdrożono m.in. w dążeniu do poprawy efektywności zarządzania przez naczelne kierownictwo oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych (oddziałów), skuteczniejszego planowania i organizowania zasobów, jak również zmniejszania kosztów związanych z realizacją nie w pełni kontrolowanych ponadlimitowych świadczeń medycznych, tzw. nadwykonań. Porównano również rezultaty osiągnięte w okresie jednego roku od wdrożenia tego narzędzia w stosunku do lat poprzednich.
EN
The article describes the example of accustoming in public hospital one of the TQM instrument – check card. It was adapted for obtainment of better control over realization of individual medical procedures within the limits determined by National Fund of Health. Among others, solution was implemented for improvement of efficiency of management by principal management and the managers at the level of individual organizational units (wards), better planning and organizing resources, as well as reducing costs tied with the realization of unchecked extra medicine procedures. It perform comparison of result achieved in period of one year from improvement the instrument relatively to former years.
Year
Volume
229
Pages
78-91
Physical description
Contributors
author
References
  • Asaka T., Ozeki K., Handbook of Quality Tools: The Japanese Approach, Productivity Press, Cambridge 1990.
  • Chełkowska M., Zarządzanie jakością, http//ww.nzs.szczecin.pl (dostęp: 18.01.2014) – materiał powielony.
  • Głowacka M.D., Mojs E. (red.), Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  • Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2005. Myszewski J.M., Po prostu jakość, WPiA, Warszawa 2009.
  • Nęcki Z., Kęsy M. (red.), Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
  • Stępniewski J. (red.), Strategia, finanse i koszty szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
  • Stępniewski J., Karnej P., Kęsy M., Innowacje organizacyjne w szpitalach, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
  • Sułkowski Ł., Seliga R., Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce, Difin, Warszawa 2012.
  • Walshe K., Smith J., Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c60161a-b61c-492b-8205-9b7ac0997ca0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.