PL EN


Journal
2017 | 28 | 207-223
Article title

„Nowy duch” w starym porcie – rewitalizacja starego portu w Reykjaviku

Title variants
EN
A “new spirit” in an old harbor – the revitalization of the the old harbor in Reykjavik
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy rewitalizacji Starego Portu w Reykjaviku, obszaru niezwykle ważnego dla mieszkańców Islandii, zarówno ze względów strategicznych, jak i z uwagi na ochronę dziedzictwa kulturowego kraju. Celem niniejszego artykułu, o charakterze studium przypadku, jest opis przebiegu procesu rewitalizacji – przekształcenia obszaru z przestrzeni poprzemysłowej w tętniące życiem miejsce o różnorodnych funkcjach, skierowanych zarówno do mieszkańców, jak i do turystów. Artykuł opiera się na analizie danych zastanych, wywiadach z właścicielami terenu i ekspertami z działających w porcie instytucji oraz na obserwacji bezpośredniej prowadzonej w Reykjaviku od maja do lipca 2014 r. W tekście starano się dowieść, że rewitalizacja Starego Portu w Reykjaviku może być uznana za dobry przykład działań podejmowanych przez prywatnych inwestorów, dotyczących ożywienia obszaru postindustrialnego oraz połączenia nowych funkcji z zachowaniem przykładów świadczących o dawnym przeznaczeniu terenu.
EN
The article concerns the revitalization of the Old Harbor in Reykjavik, an area which is extremely important for all citizens of Iceland, for strategic reasons, but also taking into consideration protection of the national heritage. The aim of the case study is to present the revitalization process which was carried out in the Old Harbor – from a post-industrial space to a vibrant area designed for tourists and citizens, with mixed-use of the space. The article is based on an analysis of existing data, interviews with people involved in the revitalization process and direct observation conducted in Reykjavik from May to July 2014. The author attempts to prove that the revitalization process of the Old Harbor in Reykjavik can be regarded as a good example of activities taken by private investors to revitalize a post-industrial space and connecting new functions with protection of elements indicating historical functions of the area.
Journal
Year
Issue
28
Pages
207-223
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloñski
References
 • Bryx M., Jadach-Sepioło A., 2009, Rewitalizacja miast w Niemczech, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Ciesielska M., Wolanik-Bostrom K., Ohlander M., 2012, Obserwacja, [w:] Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 41–65.
 • East Harbor Masterplan by Henning Larsen Architects [2010–2011], dokumenty udostępnione w formie elektronicznej przez biuro projektowe.
 • Grabski M., 2014, Klimaty Nadodrza. Rewitalizacja wrocławskiego osiedla – ludzie, miejsca, wydarzenia, Urząd Miasta Wrocław, Wrocław.
 • Graeme Massie Architects, 2009, Rammaskipulag Old Harbour Reykjavik.
 • Gudkova S., 2012, Wywiad w badaniach jakościowych, [w:] Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 111–129.
 • Jadach-Sepioło A., 2009, Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji, [w:] Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, red. A. Zborowski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 125–135.
 • Jóhannesson B., 2013, Now you have one more excuse to come to Iceland! Iceland. Issues and images, Heimur Publishing, Reykjavik. Inspired by Iceland vol. 8/1.
 • Karlsson G., 2000, Iceland’s 1100 years. The history of a marginal society, Hurst & Company, London.
 • Lorens P., 2009, Specyfika procesów przekształceń i rewitalizacji ró¿nych typów obszarów zdegradowanych w miastach polskich, [w:] Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Urbanista, Gdańsk, s. 24–31.
 • Lorens P., 2010, Rewitalizacja miast – planowanie i realizacja, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Pokojska W., 2017, 1,5 miliona, czyli wpływ turystyki na przyrodę, kulturę i społeczeństwo Islandii, [w:] Islandia.
 • Język, naród, natura. Antologia naukowa, red. R. Chymowski, E. Konopka, Studencki Klub Islandzki, Warszawa.
 • Pudełko A., 2016, Dziedzictwo kulturowe a rewitalizacja obszarów miejskich, [w:] Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, red. Ł. Gaweł, W. Pokojska, A. Pudełko, Wydawnictwo Attyka, Kraków, s. 229–262.
 • Sigurdardóttir Þ., 2013, Harpa from dreams to reality, JVP Útgáfa, Reykjavik.
 • Ziobrowski Z., Domański B., 2010, Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Keflavik Airport, www.kefairport.is/English/Shortcuts/Statistics (dostęp 14 czerwca 2015).
 • Marina Hotel, www.icelandairhotels.com/en/hotels/marina (dostęp 6 czerwca 2015).
 • Maritime Museum, www.maritimemuseum.is (dostęp 5 czerwca 2015).
 • Masterplan of downtown revitalization, http://reykjavik.is/sites/default/files/adalskipulag/11-midborgin.pdf (dostęp 5 czerwca 2015).
 • The Old Harbour Reykjavik, www.oldharborreykjavik.com (dostęp 6 czerwca 2015).
 • Open Street Map, www.openstreetmap.org, CC-BY-SA 2.0.png (dostęp 6 czerwca 2015).
 • Reykjavik Art Museum, www.artmuseum.is/desktopdefault.aspx/tabid-2172/3366_read-6270 (dostęp 5 czerwca 2015).
 • Reykjavik Municipal Plan [2010–2030], https://issuu.com/skipulag/docs/20130802_ar_a5_en_vef/49 (dostęp 5 czerwca 2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c60b9fc-d9bb-49b8-bc5d-ed2263bc417e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.