PL EN


2011 | 2 | 2 | 99-103
Article title

Using of computer curriculum for teaching chemistry in higher educational establishments

Content
Title variants
PL
Wykorzystanie programu komputerowego w nauczaniu chemii na poziomie szkoły wyższej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Such approach to the using of these training programs can be proposed for the studying other general subjects. This will facilitate the development of interest to study chemistry as well other general subjects, and motivate the choice of occupations based on knowledge of chemistry.
PL
Zaproponowany sposób wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu chemii może być także z powodzeniem zastosowany w odniesieniu do innych przedmiotów. Oprogramowanie dydaktyczne ułatwia rozwój zainteresowań uczących się chemią oraz innymi przedmiotami ogólnokształcącymi, może być także czynnikiem motywującym w wyborze zawodu.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
99-103
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
  • Arestenko V.V. (1993), Methods of creating PPS by the teachers of various subjects/V.V. Arestenko//Actual problems of learning in pedagogical establishment: Sat. Sci. Scientific and Practical Conference. – Ismail.
  • Arestenko V.V. (2001), New informative technologies and professional training of teachers of chemistry/V.V. Arestenko//Scientific Proceedings. Pedagogics Series. – Ternopil: TSPU. – № 7.
  • Chernov V.V. (1987), Mutual interest/V.V. Chernov//Informatics and Education. – № 4.
  • Hershunskyy V.S. (1987), Computerization in the field of education: problems and perspective. – Moscow: Pedagogics. – 264 p.
  • Markhel I.I. (1996), Dydactic funds in terms of learning computerization/I.I. Marhel//New informative
  • technologies in educational establishments of Ukraine: Scientific transactions. – Odessa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c612a21-41ad-4f23-991b-20be98c3c92a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.