PL EN


2014 | 9 | 59-74
Article title

Pole bitwy pod Sarbinowem (Zorndorf) jako obiekt turystyki kulturowej

Authors
Content
Title variants
EN
Zorndorf (Sarbinowo) battlefield as a cultural tourism object
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Battle of Zorndorf (25.08.1758), which took place close to present-day Sarbinowo village was one of the biggest fights of the 18th c. Battlefield has still good preserved crucial landscape features. Area is characterized by numerous swamps and wetlands, deep stream valleys and ridges of hills, which played crucial role during course of battle. In the present day, after years of oblivion, battlefield starts to play bigger role in perception of inhabitants and tourists as a place of historical value connected with local and European history. Because of changes in historical and political circumstances historical battlefield starts new functions in touristic development of nearby communes. Landscape changes analysis of battlefield area are presented in paper, as well as possibilities of historical perception of landscape by potential tourists. Possibilities and plans of development for historical and military tourism are also discussed.
PL
Bitwa pod Sarbinowem (niem. Zorndorf), rozegrana w okolicach Kostrzyna 25 sierpnia 1758 roku była jedną z największych batalii XVIII wieku. Pole historycznej bitwy, zachowało do dnia dzisiejszego podstawowe elementy ówczesnego krajobrazu. Obszar walk poprzecinany bagnami, głębokimi dolinami strumieni i pasmami wzniesień, był jednym z ważniejszych czynników determinujących i rozstrzygających o przebiegu bitwy. Po okresie zapomnienia, od kilku lat obszar ten zaczyna funkcjonować w świadomości mieszkańców i turystów jako ważne miejsce związane z historią regionu. Wskutek zmian uwarunkowań historyczno-politycznych pole bitwy ponownie zaczyna prosperować jako lokalna atrakcja turystyczna oraz element planów rozwoju gminy. W pracy przedstawiono analizę zachowania elementów krajobrazu dawnego pola bitwy i możliwości historycznej percepcji krajobrazu przez turystów. Przedstawiono również możliwości i plany turystycznego zagospodarowania regionu w szerszym kontekście turystyki historycznej i militarnej.
Year
Issue
9
Pages
59-74
Physical description
Dates
published
2014-09-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c6279fc-83e0-4d31-836e-6bc249104591
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.