PL EN


2015 | 28 | 7-35
Article title

Inwentarz źródeł stresu szkolnego młodzieży — opis konstrukcji i własności psychometryczne.

Content
Title variants
EN
The Sources of School Stress Inventory; Structure and Psychometric Properties Described.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera opis struktury i własności psychometrycznych Inwentarza Źródeł Stresu Szkolnego Młodzieży. Określenie własności psychometrycznych skali zostało przeprowadzone poprzez oszacowanie jego rzetelności, trafności oraz mocy dyskryminacyjnej pozycji testowych. Zbadano 421 uczniów. Wyniki przedstawionych badań wskazują na dobre wskaźniki trafności oraz rzetelności narzędzia.
EN
The paper presents the description of the structure and the psychometric properties of the Sources of School Stress Inventory. Psychometric properties of the scale were defined by assessing its reliability, validity and item discrimination power index. The testing covered 421 students. Research findings prove that the scale yields acceptable validity and reliability scores.
Year
Volume
28
Pages
7-35
Physical description
Dates
published
2016
References
 • Antonovsky, Aaron (1995) Rozwikłanie tajemnicy zdrowia - jak sobie radzić ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Brzeziński, Jerzy (1999) Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cohen, Sheldon, Tom Kamarck, Robin Mermelstein (1983) A global measure of perceived stress. „Journal of Health and Social Behavior” 24(4): 385–396.
 • Elliott, Julian, Maurice Place (2000) Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów. Warszawa: WSiP.
 • Guszkowska, Monika (2003) Przebieg transakcji stresowej u młodzieży i czynniki go moderujące. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 • Guszkowska, Monika (2005) Aktywność ruchowa a przebieg transakcji stresowej u młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 • Guszkowska, Monika, Alicja Gorący, Jolanta Rychta-Siedlecka (2001) Ważne wydarzenia życiowe i codzienne kłopoty jako źródło stresu w percepcji młodzieży.„Edukacja Otwarta” 4: 155–164.
 • Heyne, David, Stephanie Rollings (2004) Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje.Gdańsk: GWP.
 • Hornowska, Elżbieta (2010) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jalinik, Mikołaj (1995) Lęk szkolny. „Edukacja i Dialog” 6: 56–58.
 • Jankowski, Konrad, Marcin Zajenkowski (2009) Metody szacowania rzetelności pomiaru testem. [w:] Krzysztof Fronczyk, red., Psychometria. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: Visja Press & IT, s. 84–110.
 • Jastrząb, Jadwiga (1997) Specyficzne trudności w uczeniu się jedną z przyczyn niepowodzeń szkolnych. „Wychowanie na co dzień” 6: I–IV.
 • Jelonkiewicz, Irena, Katarzyna Kosińska-Dec (2004) Spostrzegane zasoby, a doświadczanie stresu rodzinnego i szkolnego wśród młodzieży. [w:] Katarzyna
 • Kosińska-Dec, Leszek Szewczyk, red., Rozwój, zdrowie, choroba. Aktualne problemy psychosomatyki. Warszawa: BEL Studio Sp. z o.o., s. 71–90.
 • Juczyński, Zygfryd, Nina Ogińska-Bulik (2009) Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Kozłowski, Stanisław (1986) Granice przystosowania. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Lawshe, Charles (1975) A quantitative approach to content validity. „Personel Psychology”28(4): 563–575.
 • Lazarus, Richard, Susan Folkman (1984) Stress, appraisal and coping. New York: Springer Publishing Co.
 • Maszorek, Anna (2000) Przyczyny sukcesów i niepowodzeń szkolnych dziecka.„Lider” 6(112): 3–4.
 • Mularska, Małgorzata (2001) Uczeń i stres. „Lider” 1(131): 9–10.
 • Obuchowska, Irena (1996) Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców. Warszawa: WSiP.
 • Pufal-Struzik, Irena (1997) Percepcja zagrożeń i poziom stresu a możliwości młodzieży w zakresie twórczego radzenia sobie z problemami. „Zdrowie Psychiczne” 38: 63–69.
 • Ribner, Neil (2005) Terapia nastolatków. Gdańsk: GWP.
 • Selye, Hans (1979) Stres okiełznany. Warszawa: PIW.
 • Strelau, Jan (1982) Regulacyjne funkcje temperamentu. Warszawa: PWN.
 • Studenski, Ryszard (1992) Stres szkolny i rola uzdolnień twórczych w przystosowaniu się do szkoły. „Psychologia Wychowawcza” 35: 347–354
 • Talik, Elżbieta (2011) Specyfika stresu szkolnego i strategie radzenia sobie z nim przez młodzież w okresie dorastania. „Horyzonty Psychologii” 1(1): 127–137
 • Terelak, Jan (2008) Człowiek i stres. Bydgoszcz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta
 • Tomaszewski, Tadeusz (1975) Człowiek i otoczenie. [w:] Tadeusz Tomaszewski, red., Psychologia. Warszawa: PWN, s. 13–36.
 • Witkin, Georgia (2000) Stres dziecięcy. Czym jest, jak się przejawia, jak mu zaradzić. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Wojda, Elżbieta (2001) Rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych. „Edukacja i Dialog” 9–10: 71–76.
 • Zwoliński, Marek, Irena Jelonkiewicz, Katarzyna Kosińska-Dec (2001) Skala Poczucia Koherencji dla Młodzieży i jej właściwości psychometryczne. „Sztuka Leczenia” 7(2): 31–35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-3952
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c72a129-8ef5-425b-aba3-90085a51264f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.