PL EN


2013 | XV (XXIV) | 191-204
Article title

Conversions and Redefinitions – Architecture and Identity of a Place

Content
Title variants
PL
Transformacje i redefinicje - architektura i tożsamość miejsca
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Architecture substantially strengthens and supports the identity of a city and its citizens. Buildings are the most easily and commonly available testimony to culture. The political transformation which took place in Poland in 1989, causing a shift in the sociocultural order, contributed to an important transformation of the urban areas. New contexts and discourses are being created not only by new edifices, but also by old architecture which is being converted and redefined. Historical buildings are adapted to the changing times, balancing between the past and the present. A new semantic code is forming: old contents are being replaced with new ones, compounding the meanings originally and secondarily given to architecture. Old identities are being questioned and new ones are appearing, which is accompanied by substantial overlapping and hybridisation.
PL
Architektura w istotny sposób utrwala i podtrzymuje tożsamość miasta i jej mieszkańców. Budynki stanowią najłatwiej i najpowszechniej dostępne świadectwo kultury. Transformacja ustrojowa, która nastąpiła w Polsce w 1989 r., a tym samym zmiana porządku społeczno-kulturowego, doprowadziła również do znaczących przeobrażeń w przestrzeni miejskiej. Nieoczekiwane konteksty i dyskursy tworzone są nie tylko przez nowe realizacje, ale również architek-turę dawną, która poddana zostaje transformacji i redefinicji. Budynki historyczne przystosowują się do zmieniających się czasów balansując pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Następuje zmiana kodu znaczeniowego. Miejsce dawnej zajmuje nowa treść, odczytywana przez nadkładające się kody semantyczne, pierwotnie i wtórnie nadane architekturze. Dochodzi do kwestionowania starych i tworzenia nowych tożsamości ich nakładania i hybrydyzacji.
Year
Volume
Pages
191-204
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • University of Lodz
References
 • Alfrey Judith, Putnam Tim. 1992. The Industrial Heritage. Managing Resources and
 • Uses. Routledge.
 • Auge Marc. 2010. Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Warszawa: PWN.
 • Berenstein Jacques. 2011. "Urban Improvisations: The Profanatory Tactics of Spectacularized
 • Spaces" W Critical Studies in Improvisation/Études critiques en improvisation 7: http://www.criticalimprov.com/article/view/1390/2023 (accessed 8 July 2013).
 • Czepczyński Mariusz. 2008. Cultural Landscapes of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs. Hampshire: Ashgate.
 • Dolistowska Małgorzta. 2010. Miasta wielokrotnego zapisu – ikonosfera nowych przestrzeni tożsamości W Czasopismo Techniczne: https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i4/i2/i1/i8/r4218/DolistowskaM_MiastaWielokrotnego.pdf
 • Dzieciuchowicz Jerzy. 2012. Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura i Ptak w Rzgowie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Hatzfeld Ulrich. 2006. "The Inner City: Crystallisation Point for Continuity and
 • Change in Urban Development" W German Journal of Urban Studies 45: http://
 • www.difu.de/node/5997 (accessed 6 July 2013).
 • Jessen John, Schneider J. 2003. Conversions – the New Normal W Building in Existing Fabric. Refurbishment. Extensions. New Design, 11-21. Basel: Institut fur internationale Architektur-Dokumentation GmbH&Co.KG.
 • Jażdżewska Iwona ed. 2000. Miasto postsocjalistyczne: organizacja przestrzeni miejskiej i jej
 • przemiany. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Łódź: Uniwersytwetu Łodzkiego.
 • Kaczmarek Sylwia. 2001. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kähler Gert. 1991. Zum Alten Eisen. Vom Umgang Mit Den Denkmälern Und Landschaften Der Industriekultur. Bauen und Wohnen: Werk.
 • Liszewski Stanislaw. 1997. The Origins and Stages of Development of Industrial in
 • Łodź and the Łodź Urban Region W A Comparative Study of Łódź and Manchester: Geographies of European Cities in Transition, ed. by S. Liszewski and C. Young, 11-34. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Makowski Grzegorz. 2003. Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego. Warszawa: TRIO.
 • Popławska Irena. 1973. Architektura przemysłowa Łodzi w XIX Wieku. Warszawa: PWN.
 • Puś Wiesław. 1991. "The Development of the City of Łodź (1820-1939)" W Polin: A Journal of Polish-Jewish Studies XXXXX: 3-19.
 • Rewers Ewa. 2005. Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczenego miasta. Kraków: Universitas.
 • Smith David M. 2000. Moral Geographies: Ethics in a World of Difference. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Ward Stephen. W. 2010. Marketing Reinvented Cities W Urban regeneration and renewal. Critical Concepts in Urban Studies, ed. Andrew Tallon, Routledge, 48-82. London and New York.
 • Virilio Paul, David Catherine. 1997. "Ślepe pole sztuki", trans. by E. Mikina W Magazyn Sztuki 13: http://magazynsztuki.eu/old/archiwum/nr_15/paul%20virilio_david.htm
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-9278
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c756d70-1608-40a2-b6b1-c65e19a1c630
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.