PL EN


Journal
2015 | 13 | (2)25 | 15-23
Article title

O początkach i perspektywach miłoszologii

Authors
Title variants
EN
On the Beginning and perspectives of „miloszology”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The topic of the article is reminding pioneer academic work Getting to know Milosz (Poznawanie Miłosza) under scientific editors of Jerzy Kwiatkowski (edited in Krakow in 1985), which started expansion of national reception of works by The Issa Valley author. The author of the article also asks questions about different methodological discourses that have been following in the wake of research on Milosz's work for the last 30 years. He also asks rethorical question concerning the future of miloszology in 21st century.
Contributors
References
 • J. Błoński, Miłosz jak świat, Kraków 1998.
 • J. Błoński, Epifanie Miłosza, w:, Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, pod redakcją J. Kwiatkowskiego, Kraków 1985.
 • Czesław Miłosz w Wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia, pod kierunkiem J. Czachowskiej, opracował A. Szendlak, Warszawa 2007.
 • A. Fiut, W obliczu końca świata, w:, Poznawanie Miłosza Studia i szkice o twórczości poety, pod redakcją naukową J. Kwiatkowskiego, Kraków – Wrocław 1985.
 • A. Franaszek, Miłosz. Biografia, Kraków 2011.
 • P. Karwowski, Czytanie Miłosza. O trzech postaciach ideologii estetycznej, Warszawa 2014.
 • A. Kijowski, Tematy Miłosza, [w:], Poznawanie Miłosza Studia i szkice o twórczości poety, pod redakcją naukową J. Kwiatkowskiego, Kraków – Wrocław 1985.
 • E. Kołodziejczyk, Po, czyli przed. Miłoszowskie tematy do odstąpienia. Uwagi o miłoszologii po 2004 roku, w: Po Miłoszu, pod redakcją M. Bieleckiego, W. Browarnego, J. Orskiej, Kraków 2011.
 • A. Kosińska, Czesław Miłosz Bibliografia druków zwartych, opracowała A. Kosińska przy współpracy J. Błacha i K. Kasperka, Kraków – Warszawa 2009.
 • J. Kwiatkowski, Miejsce Miłosza w poezji polskiej, w:, Poznawanie Miłosza Studia i szkice o twórczości poety, pod redakcją naukową J. Kwiatkowskiego, Kraków – Wrocław 1985.
 • J. Ławski, Miłoszologia, w: tegoż, Miłosz – kroniki istnienia. Sylwy, Białystok 2014.
 • M.P. Markowski, Polska literatura nowoczesna Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2008.
 • Nie jestem stąd. O chrześcijańskim obliczu twórczości Czesława Miłosza z ks. prof. Jerzym Szymikiem rozmawia Marcin Witan, posłowie A. Kosińska, Katowice 2011.
 • Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, pod redakcją naukową J. Kwiatkowskiego, Kraków – Wrocław 1985.
 • J. Prokop, Antynomie Miłosza, w:, Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, pod redakcją naukową J. Kwiatkowskiego, Kraków – Wrocław 1985.
 • M. Skwarnicki, Mój Miłosz, Kraków 2004.
 • K. Wyka, Płomień i marmur, w:, Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, pod redakcją naukową J. Kwiatkowskiego, Kraków – Wrocław 1985.
 • K. Wyka, Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie, w:, Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, pod redakcją naukową J. Kwiatkowskiego, Kraków – Wrocław 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c75c664-afdc-4652-840e-b45b74dd8875
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.