PL EN


2017 | 484 | 95-106
Article title

Zyski zatrzymane a wynik z lat ubiegłych – analiza ujawnień w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wynik z lat ubiegłych jest pozycją, która może zostać wykorzystana do ukrywania strat lub do maskowania innych nadużyć księgowych. Zamiarem autorów było rozpoczęcie dyskusji na temat sposobu prezentacji i ujawniania informacji o wyniku z lat ubiegłych. W związku z tym celem artykułu jest ocena ujawnień w zakresie wyniku z lat ubiegłych w wybranych spółkach giełdowych. Wynik z lat ubiegłych według MSR/MSSF wchodzi w skład pozycji „zyski zatrzymane”, których definicja i składowe nie są ściśle określone przez regulatora. Badaniem objęto 20 skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów, które wykazały znaczący poziom zysków zatrzymanych w relacji do aktywów lub do wyniku finansowego. Badanie potwierdziło zróżnicowany sposób prezentacji zysków zatrzymanych, co utrudnia uzyskanie informacji o polityce dywidendowej. Kolejny wniosek dotyczy wyniku z lat ubiegłych, na który wpływ miały zmiany zasad (polityki) rachunkowości lub błędy poprzednich okresów.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c76769d-ea91-4161-8439-3cc64747342d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.