Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 15 | 3 | 159-168

Article title

OCENA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU POMOCY DORAŹNEJ I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POLSCE Z WYKORZYSTANIEM DEA

Content

Title variants

EN
EVALUATION OF THE EMERGENCY ASSISTANCE AND MEDICAL RESCUE SYSTEM EFFICIENCY IN POLAND BASED ON DEA METHOD

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem tego artykułu jest ocena efektywności funkcjonowania systemu pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w 16 województwach Polski, w latach 2010-2012. Wykorzystano dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Wskazano potencjalne przyczyny nieefektywności. Uzyskane wyniki potwierdzają przydatność metody DEA do analizy efektywności usług medycznych.
EN
The aim of this article is to assess the efficiency of the emergency medical services in 16 Polish voivodeship, in 2010-2012. The data sources were the Central Statistical Office, the National Health Fund and the Ministry of Health. Potential causes of inefficiency were identified. The results confirm the usefulness of the DEA to analyze medical systems services.

Year

Volume

15

Issue

3

Pages

159-168

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

References

 • Casu B., Thanassoulis E. (2006) Evaluating cost efficiency in central administrative services in UK universities, Omega-International Journal of Management Science, 34, s. 417-426.
 • Chilingerian J.A. (1995) Evaluating physician efficiency in hospitals: A multivariate analysis of best practices, European Journal of Operational Research, 80, s. 548-574.
 • Cooper W.C., Seiford L.M., Zhu J.Z. (2011) Handbook on data envelopment analysis, Springer, New York, 2011.
 • Doumpos M., Cohen S. (2014) Applying data envelopment analysis on accounting data to assess and optimize the efficiency of Greek local governments, Omega-International Journal of Management Science, 46, s. 74-85.
 • Guzik B. (2009) Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Hutchison B., Levesque J.F., Strumpf E., Coyle (2011) Primary health care in Canada: Systems in motion, The Milbank Quarterly, 89(2), s. 256-288.
 • Jack E.P., Powers T.L. (2009) A review and synthesis of demand management, capacity management and performance in health-care services, International Journal of Management Reviews, 11(2), s. 149–174.
 • Jehu-Appiah C., Sekidde S., Adjuik M., Akazili J., Almeida S,D. Nyonator F., Baltussen R., Asbu E.Z., Kirigia J.M. (2014) Ownership and technical efficiency of hospitals: evidence from Ghana using data envelopment analysis, Cost Effectiveness and Resource Allocation, 12:9, http://www.resource-allocation.com/content/12/1/9
 • Kirigia J.M., Asbu E.Z. (2013) Technical and scale efficiency of public community hospitals in Eritrea: an exploratory study, Health Economics Review 2013, 3:6, http://www.healtheconomicsreview.com/content/3/1/6
 • Mankiw N.G., Taylor M.P. (2009) Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Mukau L. (2009) American health care in crisis: Fundamentals of health care reform, American Journal of Clinical Medicine, Vol. 6, No. 4, s. 32-46.
 • NIK (2014) Dostępność świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Informacja o wynikach kontroli, KZD-4101-02/2013, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • Rachuba S., Werners B. (2014) A robust approach for scheduling in hospitals using multiple objectives, Journal of the Operational Research Society, 65, s. 546-556.
 • Ramanathan R. (2006) Evaluating the comparative performance of countries of the Middle East and North Africa: A DEA application, Socio-Economic Planning Sciences, 40, s. 156-167.
 • Seiford L.M., Zhu J. (1999) An investigation of returns to scale in data envelopment analysis, Omega-International Journal of Management Science, 27, s. 1-11.
 • Simões P., Marques R.C. (2011) Performance and congestion analysis of the Portuguese hospital services, Central European Journal of Operations Research, 19, s. 39-63.
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U., nr 191, poz. 1410 ze zm. (tekst jednolity).
 • Ward M.J., Farley H., Khare R.K., Kulstad E., Mutter R.L., Shesser R., Stone-Griffith S. (2011) Achieving efficiency in crowded emergency departments: A research agenda, Academic Emergency Medicine, 18, s. 1303-1312.
 • Zhao Y., Foley M., Eagar K. (2011) Assessing economies of scale in public hospitals, Economic Papers, 30(3), s. 341-347.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5c781ae4-54b3-43b8-9610-246a610e35b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.