PL EN


2014 | 10 | 198-214
Article title

Zróżnicowanie przestrzenne potencjału przedsiębiorczego w województwie podkarpackim

Content
Title variants
Conference
Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia problematykę zróżnicowania potencjału przedsiębiorczego w województwiepodkarpackim na podstawie analizy strategicznej, której celem jest ocena zróżnicowania przestrzennegowojewództwa podkarpackiego. W pierwszej kolejności w tekście opisano, w jakim celu jestprowadzona polityka regionalna. Kolejna część ukazuje główne powody powstania zróżnicowaniaprzestrzennego – jednym z nich jest skupianie się kapitału w centrach rozwojowych. Wyjaśnionorównież, czym jest rozwój i jego potencjał oraz jak wpływają one na potencjał przedsiębiorczy, a takżeprzedstawiono technikę benchmarkingu, jako główną metodę analizy przyjętą w badaniach. Publikacjazawiera również krótki opis Podkarpacia. Identyfikując przedsiębiorczość oraz potencjał przedsiębiorczy,skupiono się głównie na wymiarze regionalnym, w odniesieniu do systemów gospodarczychna poziomie trzech głównych grup czynników: globalnych, egzogenicznych oraz endogenicznych.Zostało przedstawione uzasadnienie wyboru metody analizy – benchmarking jest to dość tani, szybkii sprawdzony sposób. Do badania zostały wybrane podstawowe mierniki przedstawione w artykule.Po dokonaniu wnikliwej analizy stwierdzono kilka podstawowych wniosków wynikających z badania.Jednym z nich jest brak silnego centrum wzrostu na Podkarpaciu, powodujący przepływ kapitałumobilnego do atrakcyjniejszych regionów. Miastami, które głównie przyciągają sporą część kapitałuludzkiego oraz kapitału przedsiębiorczego z województwa podkarpackiego, są Warszawa i Kraków.
Contributors
author
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
author
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
References
 • Drucker, P.F. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 • Ministerstwo Gospodarki. (2011). Przedsiębiorczość w Polsce. Warszawa.
 • Strojny, J. (2012). Innowacyjne zarządzanie regionem, powiatem i gminą. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska.
 • Strojny, J. (2006). Wielowymiarowość związku między przedsiębiorczością jako cechą osobowości przedsiębiorcy a działaniem małej i średniej firmy. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Szeplewska, A. (2013). Charakterystyka samozatrudnienia i innych wybranych mierników potencjału przedsiębiorczego województwa podlaskiego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr 4/2013. Wydawnictwo SAN, Łódź.
 • Szot-Gabryś, T. (2013). Programowanie rozwoju przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym. W: Zeszyt Naukowy WSEI „Ekonomia” nr 6 (1/2013), Siedlce, s. 155–178.
 • Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • Tomaszewska, A. (2009). Kapitał ludzki w wybranych regionach Polski: znaczenie, sposoby pomiaru, analiza zróżnicowania. W: Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań, red. M.E Sokołowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c7c96b0-a9de-4670-93d5-64eac5d0320f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.