PL EN


2010 | 3(13) | 5-17
Article title

Motywacje Polaków przy wyborze organizacji pożytku publicznego (której przekazują 1% podatku) a budowanie lokalnej społeczności obywatelskiej

Content
Title variants
EN
Poles' Motivations for Choosing Public Benefit Organizations (to Donate 1% of Income Tax) and Building Local Civic Community
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od kilku lat Polacy mają możliwość przekazywania 1% swojego podatku organizacjom o statusie organizacji pożytku publicznego. Liberalizacja przepisów dotycząca przekazywania 1% podatku, którą wprowadzono 3 lata temu, wniosła element konkurencji między organizacjami zabiegającymi wśród podatników o 1% podatku. Organizacje pożytku publicznego podejmują różną aktywność promocyjną skoncentrowaną na pozyskaniu jak największych kwot z 1% po datku dla realizacji ich celów statutowych. Przedmiotem tej analizy jednak nie jest aktywność, jaką prowadzą organizacje, ale analiza motywacji Polaków przy wyborze organizacji, którym przekazują 1% podatku.
EN
For a few years Poles have had the possibility to transfer 1% of their income tax to various public benefit organisations. The liberalisation of regulations concerning the transfer, launched three years ago, introduced a competitive element between the organisations trying to obtain the taxpayers' money. Thus public benefit organisations take up various promotional activities aimed at getting as much money as possible for performing their statutory tasks. The subject of this study is, however, not the actions undertaken by the organisations, but the motivation of Poles for choosing an organisation to which they transfer 1% of their income tax.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c7efe07-3184-4627-8383-2160c5a714b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.