PL EN


2014 | 49 | 188-202
Article title

Синонимия ключевых слов в системе славистической библиографии как эпистемологические рефлексы развития лингвистической терминологии

Content
Title variants
EN
Synonymy of keywords in the bibliographic system of the Slavic linguistics as epistemological reflexes of linguistic terminology’s development
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
In the article the features of keyword synonymy in Bibliographic database of world Slavic linguistics publications iSybislaw are considered. The issue of keywords in information retrieval system is examined in connection with synonymy in linguistic terminology. There are established relations between general scientific terms and keywords of Slavic linguistics. Some applied lingvodidactic and lingvopragmatic aspects of keywords’ compiling are also presented.
Year
Volume
49
Pages
188-202
Physical description
Dates
published
2014-12-31
Contributors
 • Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова [Lomonosov Moscow State University], Москва [Moscow], Russian Federation
 • Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова [Lomonosov Moscow State University], Москва [Moscow]
References
 • Bojar, B. (2005). Językoznawstwo dla studentów informacji naukowej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 74).
 • Bojar, B. (2002). Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych [SEI]. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 56).
 • Dobrov, А. V. (2010). Tekhnologii intellektual’nogo poiska i sposoby otsenki ikh ėffektivnosti. In А. S. Gerd (Ed.), Strukturnaia i prikladnaia lingvistika (8th ed., pp. 219–232). Sankt­-Peterburg.
 • Kul’pina, V. G., & Tatarinov, V. A (2005). Ref.: Sovershenstvovanie informatsionno­-poiskovogo iazyka v lingvistike: 1. RUDNIK­-KARWATOWA Z., Język informacyjno­wyszuki­wawczy dokumentacyjnego systemu językoznawstwa slawistycznego (doświadczenia z realizacji projektu). In: Językoznawstwo. Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lubljanie 2003. Komitet red.: Popowska­-Taborska H. et al. – Warszawa: Komitet Słowianoznawstwa PAN, 2002, s. 207–212 (Z Polskich Studiów Slawistycznych; seria 10). 2. BOJAR B., Językoznawstwo dla studentów informacji naukowej. – Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2005. 372 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 74). Sotsial’nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaia i zarubezhnaia literatura, Seriia 6, IAzykoznanie (3), 66–71.
 • Kul’pina, V. G., & Tatarinov, V. A. (2004). Ref. knigi: „Bibliografiia slavisticheskogo iazykoznaniia za 1996 g. s dopol. za gody 1992–1995” [Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1996 z uzupełnieniami za lata 1992–1995. Pod red. Z. Rudnik-­Karwatowej; oprac. Karpińska H. et al. – Warszawa: SOW, 2001. 869 s.]. Sotsial’nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaia i zarubezhnaia literatura, Seriia 6, IAzykoznanie (2), 19–21.
 • Kul’pina, V. G. (2007). Pol’sko-russkiĭ obshchenauchnyĭ slovar’ [ПРОС]. (V. А. Tatarinov, Ed.). Moskva: Moskovskiĭ Litseĭ. (Biblioteka zhurnala «Russkiĭ Filologicheskiĭ Vestnik». Vol. 47).
 • Rudnik­-Karwatowa, Z. (2002). Język informacyjno­wyszukiwawczy dokumentacyjnego systemu językoznawstwa slawistycznego: doświadczenia z realizacji projektu. In H. Popowska-­Taborska, Z. Rudnik-­Karwatowa, J. Rusek, & J. Siatkowski (Ed. Board), Językoznawstwo. Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003 (pp. 207–212). Warszawa: Komitet Słowianoznawstwa PAN. (Z Polskich Studiów Slawistycznych; seria 10).
 • Rudnik­-Karwatowa, Z. (Ed.) (Comp. Karpińska, H., & Rudnik­Karwatowa, Z., with Cychun, G., Dudok, M., Duličenko, A. D., Kul’pina, V. G. et al.) (2001). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1996 z uzupełnieniami za lata 1992–1995 [BSJ1]. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rudnik­-Karwatowa, Z. (Ed.) (Comp. Karpińska, H., Rudnik­Karwatowa, & Mikos, Z., with Antonjak, B. , Avilava, V., Bjeletić, M., Kul’pina, V., […], Tatarinov, V. A. ). (2003). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1997 z uzupełnieniami za lata 1992–1996 [BSJ2]. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rudnik­-Karwatowa, Z., & Karpińska, H. (1999). Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego [SSKJS]. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rudnik­-Karwatowa, Z., & Karpińska, H. (2006). Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego [e­SSKJS]. Retrieved December 20, 2013, from http:// www.ispan.waw.pl/ cnis/slownik_slow_kluczowych.htm
 • Tatarinov, V. A. (2004). Nemetsko-russkiĭ obshchenauchnyĭ slovar’ [НРОС]. Moskva: Moskovskiĭ Litseĭ. (Biblioteka zhurnala «Russkiĭ Filologicheskiĭ Vestnik». Vol. 43).
 • Tatarinov, V. A. (2006). Obshchee terminovedenie: ėntsiklopedicheskiĭ slovar’ [ОТЭС]. Moskva: Moskovskiĭ Litseĭ. (Biblioteka zhurnala «Russkiĭ Filologicheskiĭ Vestnik». Vol. 46).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c81cb93-9434-4f48-8663-2d5b8f1721c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.