PL EN


2016 | 19 | 1 | 93-106
Article title

Dietrich von Hildebrand: Konteksty pedagogiczne kategorii wartości i cnoty

Content
Title variants
Dietrich von Hildebrand: Pedagogical Context of Value and Virtue Category
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma celu wydobycie pedagogicznych implikacji z koncepcji wartości oraz komplementarnego wobec niej pojęcia cnoty w ujęciu Dietricha von Hildebranda. W pierwszej części artykułu zarysowana została szeroka panorama dorobku Hildebranda. W drugiej – omówiono jego koncepcję wartości w kontekście tradycji realistycznej fenomenologii. Trzecia część wskazuje na sferę cnót jako niezbywalny obszar realizacji wartości moralnych. W części czwartej postulowana jest zależność koncepcji wychowania od założeń antropologiczno-etycznych. W tej perspektywie z Hildebrandowskich koncepcji wartości i cnoty wynikają wysokie wymagania pod adresem wychowawców.
The aim of the article is to extract the pedagogical implications of the concept of values and the complementary notion of virtue as conceived by Dietrich von Hildebrand. The first part presents a wide panorama of Hildebrand’s ouevre. The second discusses his concept of value in the context of the tradition of Realist Phenomenology. The third identifies the realm of virtues as an inalienable area of the implementation of moral values. The fourth postulates the dependence of the concept of education on the anthropological and ethical assumptions. In this perspective, the Hildebrandian concepts of values and virtues place high demands on educators.
Year
Volume
19
Issue
1
Pages
93-106
Physical description
artykuł naukowy
Dates
published
2016-07
Contributors
References
 • Galarowicz J., Fenomenologiczna etyka wartości, PAT, Kraków 1997.
 • Hildebrand Project, <http://www.hildebrandproject.org> (dostęp: 6.03.2016).
 • Hildebrand von A. i D., Sztuka życia, przeł. G. Grygiel, Klub Książki Katolickiej, Poznań 2002.
 • Hildebrand von D., Das Wesen der echten Autorität, w: tenże, Die Menschheit am Scheideweg, Verlag Josef Habbel, Regensburg 1955.
 • Hildebrand von D., Efficiency and Holiness, w: tenże, The New Tower of Babel, Burns & Oates, London 1954.
 • Hildebrand von D., Ethics, Franciscan Herald Press, Chicago 1953.
 • Hildebrand von D., Gibt es eine Eigengesetzlichkeit der Pädagogik?, w: tenże, Die Menschheit am Scheideweg, Verlag Josef Habbel, Regensburg 1955.
 • Hildebrand von D., In Defense of Purity, Franciscan Herald Press, Chicago 1970.
 • Hildebrand von D., Kategorie ważności, w: Z fenomenologii wartości, red. i przekł. W. Galewicz, PAT, Kraków 1988.
 • Hildebrand von D., Legitime und illegitime Formen der Beeinflussung, w: tenże, Die Menschheit am Scheideweg, Verlag Josef Habbel, Regensburg 1955.
 • Hildebrand von D., Liturgia i osobowość, przeł. M. Grabowska, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Wydawnictwo M, Kraków 2014.
 • Hildebrand von D., Moralia, Verlag Josef Habbel, Regensburg 1980.
 • Hildebrand von D., Przemienienie w Chrystusie, przeł. J. Zychowicz, Znak, Kraków 1982.
 • Hildebrand von D., The Role of Reverence in Education, w: tenże, The New Tower of Babel, Burns & Oates, London 1954.
 • Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t. 1, przeł. D. Gierulanka, PWN, Warszawa 1967.
 • Kopciuch J., Wolność a wartości. Max Scheler, Nicolai Hartmann, Dietrich von Hildebrand, Hans Reiner, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 • Molesztak A., Tchorzewski A., Wołoszyn W., W kręgu wartości moralnych nauczyciela, WSP TWP, Warszawa 1996.
 • Seifert J., Introductory Essay, w: Dietrich von Hildebrand, What Is Philosophy?, Routledge, New York 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-5358
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c8236ac-8c3b-44ef-9f87-b55549b64057
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.