PL EN


2013 | 4 (56) | 43-77
Article title

Pio X e l’avvio della stagione dei Codici

Authors
Title variants
PL
Pius X i początek okresu kodeksowego
Languages of publication
IT
Abstracts
PL
O rytmie prac nad kodyfikacją prawa kanonicznego na pierwszych etapach tego przedsięwzięcia decydowała inicjatywa Piusa X. Towarzysząca temu intencja była jasna. Chodziło o dostosowanie prawa obowiązującego w Kościele do wymogów współczesności, z czego wynikał postulat kompleksowej kodyfikacji prawa kanonicznego. W zamyśle papieża, postulat zrealizowania dzieła kodyfikacji nie pozostawał w sprzeczności z fundamentalnym dla kanonicznego porządku prawnego wymogiem racjonalności prawodawstwa, lecz raczej stanowił jego gwarancję.
Year
Issue
Pages
43-77
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c911084-c28a-4593-bbc7-ce0a6e7f97da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.