PL EN


2014 | 14 | 4 | 69-76
Article title

The influence of an original training programme on the general physical fitness of ju-jitsu trainees

Content
Title variants
PL
Wpływ autorskiego programu treningowego na sprawność fizyczną zawodników trenujących ju-jitsu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim. Ju-Jitsu is a discipline which has a high level requirements when it comes to trainees’ motor skills preparation. Great changeability of actions in the course of fight makes it necessary to develop the strength of shoulders, legs, back, stomach and forearms. The aim of this study was to determine the scope of influence on selected somatic features and the level of physical fitness of ju-jitsu trainees taking part in a modified circular training that is an original programme as well. The conducted research allowed to formulate the following research questions: 1. Has the experimental training programme influenced the level of the participants’ selected somatic characteristics? 2. Does the experimental training programme influence the level of strength, speed and stamina skills in the group of ju-jitsu trainees? Method. In the study ju-jitsu trainees (N = 30) characterized by similar somatic parameters have been included. In the course of participant verification the following assumption was made: participants have to be males who have been training actively for at least three, but not longer than five years. Experimental training programme based on the circuit method were used. STATISTICA PL software was used to compile the results. Results. The original training programme has exerted positive influence on the participants’ level of selected somatic characteristics and has contributed to the improvement of the level of strength, speed and stamina skills of ju-jitsu trainees. Conclusion. The proposed training programme may be implemented as strength training in ju-jitsu training in the preparatory period.
PL
Ju-jitsu jest dyscypliną, która stawia bardzo wysokie wymagania, w zakresie przygotowania motorycznego zawodników. Duża zmienność działań podczas prowadzonej walki powoduje konieczność wypracowania siły ramion, nóg, grzbietu, brzucha oraz przedramion. Celem pracy było określenie zakresu oddziaływania na wybrane cechy somatyczne oraz poziom sprawności fizycznej zawodników ju-jitsu zmodyfikowanego treningu obwodowego według programu autorskiego. Badaniami objęto zawodników o podobnych parametrach somatycznych. Podczas weryfikacji uczestników postawiono założenie, że muszą być to mężczyźni z minimum trzyletnim, ale nie więcej niż pięcioletnim, stażem aktywnego trenowania. Autorski program treningowy wpłynął na poprawę poziomu wybranych cech somatycznych oraz zdolności siłowych, szybkościowych i wytrzymałościowych zawodników uprawiających ju-jitsu. Proponowany program treningowy może być implementowany jako trening siłowy w treningu ju-jitsu, w okresie przygotowawczym.
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
69-76
Physical description
Contributors
  • University of Physical Education in Krakow (Poland)
author
  • Personal trainer (Poland)
author
  • School of Higher Education in Public and Individual Security “Apeiron” in Cracow (Poland)
  • University of Physical Education in Krakow (Poland)
  • School of Higher Education in Public and Individual Security “Apeiron” in Cracow (Poland)
author
  • Sport School L. Sieber, Munich (Germany)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c926c61-e387-4d53-b823-dca154f7177d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.