PL EN


2013 | 1 | 4 | 5-18
Article title

Narzędzia wykorzystywane w komunikacji polskich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia na rynkach Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The tools used by Polish companies in communication with stakeholders in the markets of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Komunikacja była zawsze integralną częścią stosunków międzynarodowych. Dla organizacji rola komunikacji marketingowej obejmuje dystrybucję informacji, promowanie wizerunku i reputacji, tworzenie i stabilizację popytu produktów i usług. Komunikacja marketingowa, dzięki odkreśleniu cech i korzyści, zapewnia konkurencyjne zróżnicowanie, co wpływa na utrzymanie i lojalność klientów jak również motywuje pracowników. Stąd też wzrasta rola i znaczenie narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynkach zagranicznych. Celem przeprowadzonych badań była identyfikacja tych narzędzi.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
5-18
Physical description
Contributors
References
  • Błaszczyk M., Metody rozwijania konkurencyjnych zasobów i umiejętności w praktyce polskich przedsiębiorstw, http://www.sgh.waw.pl/katedry/kzs/Konferencja/11.%20Marek%20Blaszczyk.pdf, dostęp dnia 20.12.2012.
  • International Communication, http://import-export.societegenerale.fr/ en/find-counterparts/international-communication, dostęp dnia 02.12.2012.
  • Radomska E.; Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w Polsce na tle innych krajów diagnoza i rekomendacje, http://www.wsz-pou.edu.pl/magazyn/index.php?strona=mag_ra dom 57&p=#_ftn1, dostęp dnia 30.11.2012.
  • Six Keys to International Communication Success, http://quantum.dia log.com/q2_resources/tools/sixkeys, dostęp dnia 3.12.2012.
  • Świerczyńska-Kaczor U., Forum wizualne idea nowego narzędzia komunikacji w serwerach społecznościowych, http://www.e-mentor.edu.pl/ artykul/index/numer/27/id/603, dostęp dnia 01.12.2012.
  • Warunki wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach UE, raport z badań MNiSW, kierownik projektu: Pierścionek Z., Katedra Zarządzania Strategicznego SGH, Warszawa 2008
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c93c3c9-9af5-4145-b227-00acc06dbe77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.