PL EN


2013 | 141 | 128-135
Article title

Zaufanie do firm a ład korporacyjny

Authors
Content
Title variants
EN
Trust in the Company and Corporate Governance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This study was designed to explain the concept, which is the corporate governance and to demonstrate its relationship with trust in the modern enterprises. Presents the conditions of conception of corporate governance and its objectives. The article also discusses the code of good practice, as a basis for corporate governance. Presented good practices as a collection of corporate governance principles and rules defining the standards of conduct in relations with the environment of listed companies. Moreover, it was noted that the goal of good practice is to strengthen transparency in the business, which in turn is the key to building trust in the companies.
Year
Volume
141
Pages
128-135
Physical description
Contributors
References
 • H. Sterniczuk: Instrumenty nadzoru korporacyjnego. CEO Magazyn Top Menedżerów, maj 2006.
 • J. Jeżak: Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • O. Bogacz-Miętka: Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem. CeDeWu, Warszawa 2011.
 • M. Jerzemowska: Nadzór korporacyjny. PWE, Warszawa 2002, s. 11.
 • B. Baysinger, R.E. Hoskisson: The Composition of Boards of Directors and Strategic Control: Effects on Corporate Strategy. "Academy of Management Review" 1990, Vol. 15, No. 1. s. 72, za: S. Rudolf, P. Urbanek, T. Janusz, D. Stos: Efektywny nadzór korporacyjny. PWE, Warszawa 2002, s. 31.
 • K. Koijma: Japanesse Corporate Governance. An International Perspective. Kobe Economic & Business Research Series, No. 14, Kobe University Japan, s. 22, za: I. Koładkiewicz: Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 15.
 • I. Chojecka: Problematyka społeczna corporate governance. W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008. Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków 2008, http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Pliki_III_KKMU/ Zbiory_referatow/411- 418_NE_Chojecka.pdf.
 • W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz: Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Poltext, Warszawa 2010, s. 197.
 • J.B. Rotter: A New Scale for the Measurement of Interpersonal Trust. "Journal of Personality" 1967, Vol. 35, s. 651.
 • M. Laeequddin, G.D. Sardana: What Breaks Trust in Customer Supplier Relationship? "Management Decision" 2010, Vol. 48, No. 3, s. 354.
 • D.M. Rousseau, S.B. Sitkin, R.S. Burt, C. Camerer: Not so Different After All: A Cross - Discipline View of Trust. "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23 No. 3, s. 393.
 • P. Sztompka: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Znak, Kraków 2002, s. 310-311.
 • W. Bennis, D. Goleman, J. O'Toole: Przejrzystość w biznesie, Szczerość, Zaufanie, Jasne zasady. MT Biznes, Warszawa 2008, s. 51.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c9dfa06-10a5-4b0e-be7c-b0f0221cefb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.