PL EN


2012 | 4(59) | 79-89
Article title

Orthodox Commentary on the Culture of Christian Indifference in the Modern Society

Title variants
PL
Prawosławna interpretacja kultury chrześcijańskiego indyferentyzmu w społeczeństwie współczesnym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article examines the moral crisis facing contemporary society with the alienation of European political thought from Christian values; a dictatorship of indifference which is paralleled in the struggles of the Cappadocian Fathers, faced with religious factionalism. Although St Basil and St Athanasius responded to religious matters, political exigency is revealed by the careers of Eusebius of Caesarea and Eusebius of Nicomedia. Similarly, modern religious leaders often fail to address political issues. The Church today requires a unity of faith and needs renewal rather than modernization. Orthodoxy requires greater transparency in accommodating the ethical norms of the Holy Fathers and faces challenges in its organization of pan-Orthodox structures.
PL
Artykuł rozpatruje kryzys moralny, który napotykają współczesne społeczeństwa wraz z wyalienowaniem europejskiej myśli teologicznej z myśli chrześcijańskiej; dyktatura indyferentyzmu, która ilustrowana jest w zmaganiach Ojców Kapadockich, staje wobec religijnej faktografii. Choć św. Bazyli i św. Atanazy odnoszą się do spraw religijnych, w karierach Euzebiusza z Cezarei i Euzebiusza z Nikomedii ujawnia się polityczny wymiar. Podobnie, współcześni przywódcy religijni zaniedbują odniesienie do zagadnień politycznych. Dzisiejszy Kościół wymaga jedności wiary i potrzebuje raczej odnowy niż modernizacji. Prawosławne wymaga większej przejrzystości w akomodowaniu norm etycznych Ojców Kapadockich i stawania wobec wymagań odnoszących się do organizacji struktur „panprawosławnych”.
Contributors
  • Faculty of Orthodox Theology “Episcop Dr. Vasile Coman” at the University of Oradea, Romania
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c9e0b07-fbfd-4977-8060-829db370f35a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.