PL EN


2015 | 32 | 47-63
Article title

Rozpoznawanie emocji przez sprawców przestępstw seksualnych

Title variants
EN
Emotion recognition in sex offenders
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem prezentowanego badania było sprawdzenie, czy u sprawców przestępstw seksualnych występują deficyty rozpoznawania emocji. Nie stwierdzono obniżonej zdolności w tym zakresie u sprawców skazanych za pedofilię ani za gwałty na osobach dorosłych. Rozpoznawali oni emocje podstawowe na wyższym poziomie niż sprawcy skazani za inne przestępstwa agresywne. W zależności od tego, czy emocje prezentowane były na twarzach osób dorosłych czy dzieci, kobiet czy mężczyzn, trafność ich rozpoznawania była zróżnicowana, co wskazywałoby na bardziej specyficzne mechanizmy. Skazani za przestępstwa seksualne, zwłaszcza za pedofilię, wykazywali jednak dłuższy czas reakcji na prezentowane zdjęcia z ekspresjami mimicznymi. Może to wskazywać, że ich trudności z funkcjonowaniem społecznym wynikać będą z wydłużonego czasu potrzebnego na podjęcie decyzji o czyimś stanie emocjonalnym.
EN
The aim of the study was to verify whether sex offenders exhibit emotion recognition deficits. No reduced level of emotion recognition skills was observed in men convicted of child molesting and rape of adults; they recognized basic emotions even better than violent non-sexual offenders. The accuracy of identifying emotions varied depending on whether the emotions were presented on faces of adults or children as well as males or females, which would indicate that emotion recognition is governed by more complex mechanisms. Sex offenders, especially those convicted of child molesting, exhibited a longer reaction time to facial expressions of emotion. These results suggest that difficulties they encounter in functioning in society may be due to extended time needed to establish one's emotional state.
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ca768c0-b5d6-4288-9070-f2ead928f7a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.