PL EN


2014 | 100 | 181-191
Article title

Model partnerstwa uczelni wyższych z podmiotami otoczenia konkurencyjnego

Title variants
EN
The Model of the Partnerships between Universities and Entities of Their Competitive Environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł skupia się na problematyce partnerstwa uczelni wyższych z podmiotami jej otoczenia konkurencyjnego. Dokonano w nim identyfikacji otoczenia uczelni, zwracając uwagę na konieczność stałego zaplanowanego rozwijania partnerstwa uczelni wyższych z otoczeniem. Przedstawiono również przykładowe działania, jakie uczelnie wyższe mogą przedsięwziąć w celu rozwijaniem partnerstwa z otoczeniem konkurencyjnym. Słowa kluczowe: uczelnie wyższe, partnerstwo, otoczenie konkurencyjne.
EN
The paper focuses on the problems of university partnerships with entities of its competitive environment. It was made an identification of the university environment, paying attention to necessity of constant planning of develop partnerships between universities and the environment. It also presents examples of activities that universities can take to developing partnerships with the competitive environment.
Contributors
 • UP-H Siedlce
References
 • Bogdanienko J., Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 • Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowanie, PWN, Warszawa, 2001.
 • Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 • Obora H., Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji, [w:]Acta Universitatis Lodziensis, FOLIA OECONOMICA 234, 2010.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku - drugi wariant, Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010, http://biznes.newsweek.pl/wspolpraca-firm-i-uczelni--nauka-biznesu,105210,1,1.html.
 • Uchwała nr 459/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 13 maja 2010 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.
 • Zimny A., Rola i znaczenie współpracy z otoczeniem gospodarczym w procesie zarządzania uczelnią, [w:] Prace Instytutu Ekonomicznego (3), red. R. Fimińska--Banaszyk, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2012.
 • http://monitor.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=9249d335015a1788ac6b& ku=09e29d55a 43c5815ac51.
 • http://wszins.tychy.pl/293-wspolpraca_ze__szkolami_ponadgimnazjalnymi.html.
 • http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/o-programie.
 • http://www.innowacyjnachemia.uph.edu.pl/pliki/walidacja/Raport%20ew%20wew_1.pdf.
 • http://www.mmszczecin.pl/437943/2013/1/24/akademicki-szczecin-w-koncu-chca-sie-u- nas-uczyc?category=news.
 • http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/42dadf37abb6e75544d1f8a498cbb705.pdf
 • http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,382703,eksperci-niz-demograficzny- szczegolnie-grozny-dla-uczelni-niepublicznych.html.
 • http://www.uph.edu.pl/studenci/aktualnosci/2866-patronat-sokolow-s-a-nad-kierunkiem- menadzer-produkcji-i-przetworstwa-miesa.
 • http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,8845925,Wspolny_kierunek_na_3_uczelniach_na_ zamowienie _przemyslu.html#ixzz2t0y8pd4p.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cacacba-8a72-41e9-a7ff-74ed725f8be2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.