PL EN


2018 | 83 | 2 | 283-286
Article title

Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca. 2 sējumos. Лингвотерриториальный словарь Латгалии. В 2 томах, red. Ilga Šuplinska, Rēzeknes Augstskola / Latgolys lingvoteritorialuo vuordineica. 2 siejumūs. Lingvoterritorial dictionary of Latgale. 2 volumes, red. Ilga Šuplinska, Rēzeknes Augstškola

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
83
Issue
2
Pages
283-286
Physical description
Dates
published
2018-06-01
Contributors
References
  • Bartmiński, Jerzy. “Droga naukowa Anny Wierzbickiej. Od składni polskiej prozy renesansowej do semantyki międzykulturowej.” Teksty Drugie (2011) issue 1–2: 218–238.
  • Kalvāne, Skaidrīte. “Par Celinu Plateri un viņas ‘Piosnki ludowe łotewskie’ (1860) kā pirmo latgaliešu folkloras dokumentējemu.” Via Latgalica 4 (2012): 31–45.
  • Rataj, Andrzej. Stefania Ulanowska. Tajemniczy życiorys, niepublikowane fragmenty twórczości. Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2016.
  • Rączka, Teresa. “‘From the Polish-Livonian Treasure Chest of a Romantic Collector’ – the idea of 19th century collecting in the works of Stefania Ulanowska.” Via Latgalica 4 (2012): 151–161.
  • Rączka, Teresa. “Kilka słów o Stefanii Ulanowskiej i jej spuściźnie. Na marginesie reprintu ‘Łotyszy Inflant Polskich’.” Zapiski Historyczne 78/4 (2013): 145–158.
  • Rączka-Jeziorska, Teresa. Romantyzm polsko-inflancki. Sylwetki, teksty, archiwa. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2016.
  • Strods, Heinrichs. “Skład etniczny ludności Łatgalii (b. Inflant Polskich) w latach 1772–1959.” Przegląd Zachodniopomorski 4/3–4 (1989): 161–209.
  • Šuplinska, Ilga, ed. Latgolys lingvoteritorialuo vuordineica. 2 siejumūs. Lingvoterritorial dictionary of Latgale. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2012.
  • Zajas, Krzysztof. Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich. Kraków: Universitas, 2008.
  • Zawisza, Robert. “O specyfice języka i kultury Łotyszy Łatgalii.” Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury 26 (2014): 200–203.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5cad1f5a-1493-4d0e-a8c4-92bcd7d95f08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.